Paieška

Popiežiaus audiencija Popiežiaus audiencija 

Popiežiaus audiencija „Chemin neuf“ bendruomenei ir jos politinei brolijai

Penktadienį, balandžio 30 dieną, popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė „Chemin Neuf“ bendruomenės delegaciją ir bendruomenės politinę broliją. „Dėkoju jums, kad atvykote į Romą pandemijos sąlygomis“, – sveikino savo svečius popiežius. „Chemin Neuf“ brolijos ištakos siekia 1972 –1973 metus, dviem prancūzų jėzuitams susitikus su dviem episkopalų charizmatikais. Šios ištakos apibrėžė brolijos identitetą: katalikišką, bet su ekumeniniu pašaukimu, jungiančią Ignaco Lojolos dvasines pratybas su charizmatinę maldą.

Ši bendruomenė išsiskiria tuo, kad jos nariai, šiuo metu pasklidę 30 kraštų, praktikuoja tiek šeiminį gyvenimą, tiek pašvęstąjį, arba kunigišką, individualų arba bendruomeninį. Bendruomenei priklauso apie 2400 narių, iš kurių 120 – kunigai. Dar apie 3000 asmenų, nors ir nėra bendruomenės nariai, įvairiais būdais prisideda prie jos misijos. Su „Chemin Neuf“ bendruomene susijęs ir Kanos šeimų judėjimas, kuriam priklauso apie 5000 porų.

Kaip minėta, popiežius priėmė bendruomenės politinę broliją. Tačiau jos politinė veikla skiriasi nuo įprastos: brolijai priklauso jaunuoliai ir jauni žmonės nuo 18 iki 35 metų amžiaus, ji įsipareigoja vykdyti „Dievo širdies politiką“. Tai yra tarnauti vargšams ir bendrajam gėriui.

„Kartu su jumis dėkoju Viešpačiui už jo Dvasios veikimą, regimą jūsų žmogiškame ir dvasiniame kelyje, ypač tarnaujant bendrajam gėriui ir vargšams. Eidami šiuo keliu atmetate skurdą ir veikiate dėl teisingesnio bei geresnio pasaulio“, – sakė popiežius. Pasak jo, skubėjime be stabdžių kuo daugiau turėti, kilti karjeros laiptais, įgyti šlovės ir galios silpnieji ir mažieji dažnai ignoruojami, atstumiami, laikomi nereikalingais ar tiesiog būna skirti išmetimui tarsi šiukšlės.

„Todėl linkiu, kad jūsų įsipareigojimas ir entuziazmas dėl kitų, persmelktas Kristaus Evangelijos jėgos, sugrąžintų gyvenimo skonį ir viltį daugeliui žmonių, ypač jaunuoliams“, – pridūrė Pranciškus.

Jis drąsino eiti brolybės keliu, statyti tiltus tarp asmenų, tautų pasaulyje, kuriame vis dar statomos baimės sienos. Popiežius priminė jam brangias temas: šiuolaikinė Bažnyčia turi būti iš savo aptvaro išeinanti Bažnyčia, branginanti neturtą, einanti kartu su vargšais, pasilenkianti prie kenčiančio, atidi visos kūrinijos, mūsų bendrų namų, gerovei.

„Brangieji, kviečiu likti tvirtais savo įsitikinimuose ir tikėjime. Niekada nepamirškite, kad Kristus yra gyvas ir jus kviečia drąsiai eiti paskui jį. Kartu su juo būkite ta liepsnele, atgaivinančia viltį daugybei jaunuolių, kurie nuleido rankas, yra liūdni, be perspektyvų. Vardan geresnio pasaulio kurkite draugystės, broliško dalijimosi ryšius. Viešpats pasitiki jūsų narsa, jūsų drąsa ir entuziazmu“, – pakartojo popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2021 balandžio 30, 15:06