Paieška

Popiežius Filipinuose Popiežius Filipinuose 

Filipinų evangelizavimo jubiliejus. Popiežiaus sveikinimas

Filipinuose Velykų sekmadienį atvertos šventosios durys. Visos katalikų bažnyčios tapo jubiliejinėmis – Bažnyčia Filipinuose mini evangelizavimo pradžios 500 metų jubiliejų. Filipinų krikščionių bendruomenės jau ne vienerius metus įvairiomis iniciatyvomis dvasiškai rengėsi jubiliejui, viena jų – nacionalinis misijų susitikimas. Šiomis dienomis Filipinų Bažnyčios delegatai susirinko į antrąjį nacionalinį misijų susitikimą, jo dalyvius video žinia pasveikino popiežius Pranciškus.

Popiežius prisiminė savo kelionę 2015 metais į Filipinus, sakė neužmirštąs paskutinio susitikimo, kuriame dalyvavo beveik septyni milijonai žmonių. „Jūs esate dosnūs, jūsų daug, jūs žinote, kaip švęsti tikėjimą. Nepraraskite viso to, net ir užklupus sunkumams“, – pasakė popiežius.

Pasak jo, visi, kurie toje gausioje minioje liudijo gautąją tikėjimo malonę, sakė, kad nori ir toliau dalytis tikėjimu, jį skelbti visiems. „Nebijokite! Šioje misijoje nesate vieni! Jus lydi jūsų šventieji“, – sakė popiežius Pranciškus, primindamas du Filipinuose labai gerai žinomus šventuosius katechetus, kuriuos pavadino didžiaisiais. Tai šv. Petras Calungsodas ir šv. Laurynas Ruisas: „jie mokėjo už ačiū dalytis tuo, ką gavo veltui: gyvenimu Jėzuje ir tikėjimu“.

Pranciškus pakvietė su juo apmąstyti tris tikėjimo slėpinius, kurie, anot jo, būdingiausiai atspindi giliąsias filipiniečių tautos krikščioniškas šaknis: Nazaretą, Kryžių, Sekmines.

Nazaretas

Užgimęs kūdikėlis Jėzus – Santo Niño – yra krikščionybės pradžios Filipinų archipelage simbolis, primenantis nematomą šventosios Nazareto šeimos gyvenimą. Atverdami savo šeimų duris šventajam Kūdikėliui ir jūs, Marijos ir Juozapo pavyzdžiu, galėsite perduoti savo vaikams iš tėvų paveldėtą tikėjimą.

Kryžius

Visa Filipinuose keliaujanti Dievo tauta – ganytojai, tikintieji – esate tauta, mokanti eiti išvien su Jėzumi Nazariečiu jo Kryžiaus keliu, sakė popiežius, paminėdamas sunkumus, patirtus per pasirengimo jubiliejui metus: žemės drebėjimus, viesulus, vulkanų išsiveržimus ir COVID-19 pandemiją. Jūs sugebėjote išlaikyti kryžių per skausmus ir negandas, daug kentėjote, bet kaskart vėl prisikėlėte. Prašau, kad ir toliau dirbtumėte, viską atstatytumėte vieni kitiems padėdami, kaip gerasis kirėnietis.

Sekminės

Sekminės yra ne tik išsipildymo momentas, bet ir nauja pradžia. Šioje kelionėje lydi vienas asmuo, visuomet buvęs prie Jėzaus, kai jis buvo kūdikis Nazarete, išgyveno sunkiausias patirtis, iki pat Kryžiaus. Tai jo motina Marija. Ji, kuri yra ir visų mūsų Motina, buvo su mokiniais per Sekmines, meldėsi ir laukė, kol nužengs šventoji Dvasia. Marija visuomet yra su mumis. Marija yra Motina, kuri neapleidžia. Ji dabar mus lydi. Prašykime Mariją, kad išmelstų naujas Bažnyčios Filipinuose Sekmines.

„Prašau, neužmirškite: Nazaretas, Kryžius, Sekminės! Ženkite pirmyn! Jus lydi popiežius!“ – pasakė video žinioje Pranciškus. Jis kartu meldė, kad Jėzus laimintų ir Švenčiausioji Mergelė globotų visą filipiniečių tautą, o šventasis Kūdikėlis – Santo Niño – visuomet būtų su jais. Popiežius prašė filipiniečių neužmiršto jo savo maldose. (SAK / Vatican News)

2021 balandžio 06, 13:32