Paieška

Cistersų beatifikacija, įtampa Ukrainoje, sveikinimai studentams

Po sekmadienio vidudienio maldos popiežius Pranciškus pakvietė maldininkus paploti naujiems palaimintiesiems – cistersams kankiniams, sukalbėti su juo maldą už taiką Ukrainoje ir jos žmones, pasveikino Švč. Širdies katalikiško universiteto auklėtinius, pasidžiaugė, kad sekmadienio malda sugrįžo į Šv. Petro aikštę, sakydamas, kad jam jos trūko, kai ji buvo vedama iš apaštalinių rūmų bibliotekos.

Kalbėdamas apie šešių vienuolių cistersų, žuvusių nuo prancūzų karių rankos, beatifikaciją, popiežius paminėjo jų romią, tačiau herojišką drąsą saugant Eucharistiją nuo išniekinimo, linkėjo, kad jų pavyzdys ir mumyse žadintų ištikimybę Dievui, o ši padėtų visuomenei būti teisinga ir broliška. 

„O dabar apie liūdną dalyką. Labai susirūpinęs stebiu įvykius kai kuriose rytų Ukrainos srityse, kuriose pastaraisiais mėnesiais padaugėjo paliaubų pažeidimų, su dideliu nerimu seku karinio pobūdžio veiksmų augimą. Prašau ir linkiu, kad būtų vengiama įtampos didinimo, priešingai, kad būtų daromi veiksmai, kurie skatina abipusį pasitikėjimą, padeda susitaikinimui ir taikai, kurių taip reikia ir kurie taip trokštami. Tegu visiems rūpi sunkėjanti humanitarinė padėtis ten gyvenančių žmonių, kuriems išreiškiu artumą ir už kuriuos kviečiu melstis. Sveika, Marija...“

Galiausiai popiežius Pranciškus priminė Švč. Širdies katalikiško universiteto 100 metų sukaktį. Jis pamojavo aikštėje buvusiai studentų grupei, palaimino universiteto personalą, dėstytojus ir studentus, palinkėjo tęsti ugdymo misiją. Paprašęs nepamiršti maldos už jį patį, Pranciškus atsisveikino visiems palinkėjęs skanių pietų. (RK / Vatican News)

2021 balandžio 18, 13:58