Paieška

Verbų sekmadienio rytą Indonezijoje surengtas teroristinis pasikėsinimas prie Makasaro katalikų katedros Verbų sekmadienio rytą Indonezijoje surengtas teroristinis pasikėsinimas prie Makasaro katalikų katedros 

Vidudienio malda. Didžioji savaitė, pasikėsinimas Indonezijoje

Verbų sekmadienio šventųjų Mišių pabaigoje popiežius sukalbėjo vidudienio maldą, kalbėjo apie įžengimą į Didžiąją savaitę ir sekmadienio ryte įvykusį pasikėsinimą Indonezijoje.

„Įžengėme į Didžiąją savaitę. Antrą kartą ją išgyvename pandemijos kontekste. Praėjusiais metais buvome labiau šokiruoti, šiais metais – labiau išmėginti. Ekonominė krizė – labai sunki“, – sakė popiežius.

„Ką šioje istorinėje ir socialinėje situacijoje daro Dievas? Jis paima kryžių. Jėzus paima kryžių, prisiima tokios tikrovės blogį – fizinį, psichologinį ir ypač dvasinį, nes Piktasis naudojasi krize nepasitikėjimui, nevilčiai ir murmėjimui sėti.“

„O kaip turime elgtis mes? Pavyzdys yra Mergelė Marija, Jėzaus Motina ir pirmoji mokinė. Ji sekė savo Sūnumi. Taip pat priėmė savo dalį kančios, tamsos, sąmyšio ir perėjo kančios keliu, saugodama širdyje įžiebtą tikėjimo žibintą. Su Dievo malone ir mes galime eiti tokiu keliu.“ 

„Eidami kasdieniu via crucis pamatysime daugelį brolių ir seserų, atsidūrusių sunkumuose: nepraeikime pro šalį, leiskime, kad mūsų širdį suvilgytų atjauta, ir prisiartinime. Akimirką kaip Kirėnietis galime sudvejoti – kodėl būtent aš? Bet po to atskleiskime dovaną, kuri mus palietė, nors jos ir nenusipelnėme.“

„Melskimės už prievartos aukas, ypač už šį rytą Indonezijoje priešais Makassaro katedrą įvykdyto pasikėsinimo aukas“, – pakvietė popiežius. Pranešama, kad pasibaigus Mišioms Makassaro Šv. Jėzaus širdies katalikų katedroje, Sulavesio saloje,  prie žmonių motociklu mėgino prisiartinti vienas arba du savižudžiai sprogdintojai. Apsauga juos laiku sustabdė, tačiau pasikėsintojai detonavo bombas, sukeldami galingą sprogimą, sužalodami mažiausiai devyniolika žmonių. Sekmadienio ryte nebuvo žinių apie mirusiuosius, išskyrus pačius sprogdintojus. (RK / Vatican News)

 

2021 kovo 28, 12:11