Paieška

Popiežius: reikia tokio plėtros modelio, kuris tausotų gamtą ir gerbtų žmones

Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Jungtinių Tautų švietimo, mokslo ir kultūros organizacijos (UNESCO) prieš kelias dienas surengtai virtualiai konferencijai „Klimato kaita ir skurdas: etikos principai ir mokslo atsakomybė“. Popiežiaus laišką perskaitė konferencijoje nuotoliniu būdu dalyvavęs Šventojo Sosto nuolatinis stebėtojas UNESCO kunigas Francesco Follo.

Kova su klimato kaita ir kova su skurdu yra du atskiri, tačiau vienas su kitu labai artimai susiję tarptautinės bendruomenės tikslai, kurių sėkmingam realizavimui reikia sukurti naują vystymosi modelį, kuris pagrindinį dėmesį skirtų žmogaus gerovei, rašo popiežius. Visuotinio atšilimo pasekmės, pandemijos dar labai užaštrinta socialinė, ekonominė ir ekologinė krizė reikalauja, kad tarptautinė bendruomenė prisiimtų atsakomybę už mūsų bendrus namus. Šioje perspektyvoje matome, kad klimato kaita kelia ir moralinius klausimus. Neatidėliotinai reikia skatinti naujus gamybos ir vartojimo įpročius, kad būtų sukurtas naujas ekonomikos augimo modelis, kuris tausotų apklinką ir gerbtų žmones. Ši užduotis skirta ne tik vyriausybėms, bet į mąstysenos ir veikimo modelių kaitos procesą turi įsitraukti visa pilietinė visuomenė, verslo ir gamybos sektorius, akademinis ir mokslo pasaulis, vietos bendruomenės ir čiabuviai. Dažnai nevyriausybinės organizacijos yra kovos su klimato kaita priešakinėse linijose, rodo ypatingą jautrumą ieškodamos novatoriškų priemonių, skatinančių naujus gamybos ir vartojimo sprendimus, atsiliepia į žemės ir neturtingųjų šauksmą. Todėl jų indėlis turi būti vertinamas ir į jį turi atsižvelgti politiniai lyderiai. Šiandien pats laikas ieškoti globalių sprendimų, o dabartinė pandemijos apsunkinta situacija mus verste verčia galvoti apie mūsų ir mūsų bendrų namų ateitį, rašo popiežius. (JM / Vatican News)

2021 kovo 30, 14:48