Paieška

Popiežiaus audiencija meksikiečiams kunigams Popiežiaus audiencija meksikiečiams kunigams 

Popiežius meksikiečiams kunigams: žiūrėkite Kristaus žvilgsniu

Kunigas į žmones ir jų problemas turi žiūrėti Kristaus žvilgsniu. Žmonės kunigo akyse temato gerumą, gailestingumą ir broliškumą, sakė popiežius Pranciškus pirmadienį priėmęs Romos meksikiečių kolegijos bendruomenę.

Pirmiausia popiežius paminėjo savo susitikimą su Meksikoje gyvenančia Dievo tauta per savo apaštališkąjį vizitą toje šalyje 2016 m. Tas susitikimas, sakė Pranciškus, tam tikra prasme kiekvienais metais atsinaujina Vatikano bazilikoje švenčiant Meksikos ir visos Amerikos globėjos Gvadalupės Dievo Motinos šventę.

Tie patys iššūkiai, su kuriais vykdydama evangelizavimo misiją susiduria Bažnyčia Meksikoje, turi įtakos ir į Romą atvykusių kunigų formacijai, kalbėjo popiežius. Dabartinę visuomenę slegiančios problemos, kurias dar labiau apsunkino pandemija, reikalauja, kad kunigai būtų artimi žmonėms ir sugebėtų į juos žiūrėti tuo pačiu žvilgsniu, kuriuo žvelgia Viešpats. Jei sugebėsime priderinti savo žvilgsnį prie Viešpaties žvilgsnio, mūsų akyse žmonės matys gerumą, gailestingumą ir brolybę, sakė Pranciškus ir toliau savo kalboje trumpai apžvelgė šiuos tris kunigo tarnystės bruožus.

Visų pirma turime žiūrėti į žmones su švelnumu ir gerumu, su tokia pačia atjauta, su kuria Dievas, mūsų Tėvas, mato žmoniją kamuojančias problemas: smurtą, socialinę ir ekonominę nelygybę, susipriešinimą, korupciją ir vilties stoką, ypač tarp jaunimo. Turime mokytis iš Mergelės Marijos, kuri motinišku švelnumu duoda mums besąlygiškos, visus priimančios meilės pavyzdį. Kai kunigas stengiasi būti viskuo panašus į Gerąjį ganytoją, jis sugeba su švelnumu ir atjauta rūpintis visais jo globai patikėtais žmonėmis, taip pat tais, kurie vaikščioja klystkeliais. Kai stengiamės sekti Gerojo ganytojo pavyzdžiu, stiprėja ir mūsų ganytojiška meilė, visais rūpinamės ir už visus meldžiamės.

Antras iš trijų popiežiaus iškeltų svarbiausių kunigo tarnystės bruožų yra gailestingumas, atleidimo ir susitaikinimo skelbimas. Mes, ganytojai, sakė Pranciškus, esame pašaukti padėti atkurti pagarbius ir konstruktyvius santykius tarp žmonių ir visuomenėje, ragindami susitaikinti su Dievu (plg. 2 Kor 5, 20) ir siekti teisingumo.

Trečiasis kunigo tarnystės bruožas – trečiasis žvilgsnis, kuriuo kunigas turi žiūrėti į Dievo tautos narius, – yra broliškumas. Iššūkiai, su kuriais susiduriame, yra tokio masto, kad daro įtaką visai socialinei struktūrai ir visai globalizuotai, komunikacijos ryšiais ir socialiniais tinklais susaistytai mūsų tikrovei. Dėl to, jei išmoksime į ją žiūrėti Kristaus – Tarno ir Ganytojo – akimis, sugebėsime savo žvilgsniu aprėpti visumą, matyti vienovę, kuri mus skatins skelbti brolybę, padės išryškinti jungtis ir sąveikos taškus visuomenės ir bažnytinės bendruomenės gyvenime.

Popiežius ragino Romoje studijuojančius meksikiečius kunigus niekada neatitraukti žvilgsnio nuo Kristaus, savo kunigiškosios tarnystės ir asmeninio tikėjimo gyvenimo kelyje sekti Marijos pavyzdžiu ir melsti jos užtarimo. (JM / Vatican News)

2021 kovo 29, 13:21