Paieška

Popiežius Pranciškus 2017 metais Bangladeše Popiežius Pranciškus 2017 metais Bangladeše 

Popiežius: tik pliuralistinė ir įtrauki visuomenė kuria teisingesnį ir broliškesnį pasaulį

Popiežius pasveikino „Auksinę Bengaliją“ – tokia Bangladešo valstybės pavadinimo reikšmė – ir visus gyventojus tautos patriarcho ir valstybės nepriklausomybės jubiliejų proga. Bangladešas mini Sheikho Mujiburo Rahmano gimimo šimtmetį ir nepriklausomybės paskelbimo penkiasdešimtmetį.

Video žinioje kreipdamasis į Bangladešo prezidentą, vyriausybės vadovus ir visus gyventojus Pranciškus patikino, jog popiežiai visuomet brangino palyginti jauną Bangladešo valstybę, solidarizavosi su jos gyventojais, siekė jiems padėti įveikti kitų priešiškumą, rėmė valstybės kūrimo ir vystymo procesus.

Modernios Bangladešo valstybės pastangos sujungti kalbų ir kultūrų įvairovę, gerbiant skirtingas tradicijas ir bendruomenes, yra dalis tautos patriarcho Sheikho Mujiburo Rahmano palikimo. Jis ugdė išmintimi, supratimu ir plačia vizija paremtą susitikimo ir dialogo kultūrą, suprato, kad tik pliuralistinė ir įtrauki visuomenė, kurioje kiekvienas asmuo gali gyventi laisvėje, taikoje ir būti saugus, gali sukurti teisingesnį ir broliškesnį pasaulį.

„Esu Bangladešo draugas“, – patikino popiežius, drąsindamas visus krašto gyventojus, ypač jaunąją kartą, darbuotis dėl savo tautos taikos ir gerovės. Popiežius paprašė visų krašto gyventojų ir toliau dosniai padėti pabėgėliams, vargstantiesiems, stokojantiesiems ir visiems bebalsiams.

Popiežius išsakė viltį, kad geri abipusiai dvišaliai Bangladešo ir Šventojo Sosto santykiai toliau klestės, kad gerėjanti tarpreliginio bendravimo ir dialogo atmosfera, kurią jis pats pajuto 2017 metais lankydamasis Bangladeše, leis tikintiems žmonėms ir toliau laisvai reikšti savo įsitikinimus, ir kad taip jie galės prisidėti prie ugdymo dvasinių vertybių, kurios yra tvarus taikingos ir teisingos visuomenės pamatas.

Bangladešas yra pietinės Azijos valstybė, 1971 metų kovo 26 dieną paskelbusi nepriklausomybę nuo Pakistano. Bangladešo Liaudies Respublika yra musulmonų daugumos kraštas su 160 milijonų gyventojų. Kiek daugiau nei 700 000 gyventojų yra krikščionys, jų dauguma – katalikai. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 24, 11:45