Paieška

Popiežiaus audiencija filipiniečiams kunigams Popiežiaus audiencija filipiniečiams kunigams 

Popiežius filipiniečiams kunigams: šiandien yra konkretumo metas

Pirmadienį popiežius Pranciškus susitiko su Romoje veikiančios Popiežiškosios filipiniečių kolegijos bendruomene. Susitikimas su Šv. Tėvu surengtas dviejų jubiliejų proga – šiemet sukanka 500 metų nuo Filipinų evangelizavimo pradžios ir 50 metų nuo Popiežiškosios filipiniečių kolegijos įkūrimo Romoje.

Sveikindamas Romoje studijuojančius kunigus iš Filipinų ir kolegijos vadovybę popiežius sakė, kad dviejų jubiliejų minėjimas savaime skatina mąstyti apie laiką – apie tai, ko mus moko praeitis, kas laukia ateityje ir ką turime daryti šiandien.

Pirmiausia pagalvokime apie praeitį, apie istoriją, kuri yra kiekvieno žmogaus ir kiekvienos bendruomenės savasties dalis, sakė Pranciškus. Grįždami į praeitį, net į šimtmečių senumo laikus, į Bažnyčios Filipinuose istorijos pradžią, mes su dėkingumu atmename prieš mus gyvenusių žmonių nueitą kelią, dėkojame už tai, ką jie mums paliko. Kiekvienas jubiliejus suteikia galimybę tarsi atsiversti šeimos albumą ir prisiminti, iš kur esame kilę, kokiu keliu mus pasiekė tikėjimo dovana, kokie praeityje gyvenusių žmonių liudijimai suformavo mus tokius, kokie esame dabar. Tokia atmintis svarbi visai Dievo tautai ir kiekvienam jos nariui, ypač kunigams. Kunigai ypatingai tebrangina pirmosios pašaukimo akimirkos atminimą, tą momentą, kai jie tarė savo pirmąjį „Taip“ juos pašaukusiam Dievui, taip pat šventimų dieną.

Jei praeitis suteikia galimybę pasižiūrėti į savo tikėjimo ir pašaukimo tvirtumą, sakė Pranciškus, tai ateitis praplečia akiratį ir yra vilties mokykla. Krikščioniškas gyvenimas savo prigimtimi yra nukreiptas į ateitį – artimą, tolimesnę ir galutinę, kai laikų pabaigoje susitiksime su Prisikėlusiuoju. Ateitis – tai pranašiškas žiūrėjimas į priekį. Taip žiūrėti sugeba tik Mokytojui ištikimas mokinys, matantis prieš save taip pat ir tai, ko dar nėra, bet ką reikia sukurti, vykdant savo pašaukimą ir būnant klusniam įrankiui Dievo rankose.

Grįžkime prie dabarties, sakė Pranciškus, – vienintelio laiko, kuris yra mūsų rankose, laiko, kuriame vyksta mūsų kasdieninis atsivertimas ir kelionė link šventumo. Mūsų pašaukimo vykdymo metas yra dabartis. Dievas kviečia ne vakar ir ne rytoj, bet šiandien. Esame pašaukti gyventi šiandien, su visais dabarties prieštaravimais ir kančia. Mieli mano bičiuliai, šiandien yra konkretumo laikas, sakė popiežius filipiniečiams kunigams. (JM / Vatican News)

2021 kovo 22, 14:47