Paieška

Popiežius pasaulio šeimų susitikime Dubline 2018 08 25 Popiežius pasaulio šeimų susitikime Dubline 2018 08 25 

Popiežius per šeimos metų atidarymo renginį: ne tik skelbti doktriną, bet ir švelniai palydėti

Šeimos – „Amoris laetitia“ metų atidarymo proga penktadienio pavakare vyko virtualus internetinis seminaras, kurį surengė Šventojo Sosto pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija, Romos vyskupija ir Romoje veikiantis Jono Pauliaus II santuokos ir šeimos studijų institutas. Šia proga kalbėjo ir popiežius Pranciškus.

Kreipdamasis į virtualaus susitikimo dalyvius popiežius pirmiausiai priminė kontekstą, kuriame subrendo sprendimas skelbti Šeimos – „Amoris laetitia“ metus. Prieš penkerius metus buvo paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“, kalbantis apie santuokoje ir šeimoje išgyvenamos meilės grožį ir džiaugsmą. Popiežius nori, kad visa bažnytinė bendruomenė gerai susipažintų su šiuo dokumentu, kad jis visus tikinčiuosius ir ypač šeimas lydėtų per rengimąsi būsimajam pasauliniam šeimų susitikimui, numatytam Romoje 2022 m. birželį.

Prieš penkerius metus paskelbtas dokumentas – tai visų pirma raginimas atnaujinti sielovadą, sakė popiežius. Neužtenka tik skelbti ir ginti Bažnyčios mokymą apie šeimą, bet reikia tapti šeimos grožio saugotojais, su atjauta besirūpinančiais ir tomis situacijomis, kur šeimos kenčia dėl silpnumo ir žaizdų. Atvirai ir drąsiai skelbti Evangelija paremtą mokymą ir švelniai palydėti – šie du dalykai turi būti tarnavimo šeimai esmė. Reikia skelbti Žodį, kuris padeda suvokti autentišką santuokinės sąjungos ir meilės prasmę, šeimoje matyti Švenčiausiosios Trejybės meilės ženklą bei Kristaus ir Bažnyčios sandoros atspindį. Tačiau, kita vertus, šis skelbimas niekada neturi būti nuleidžiamas iš viršaus. Bažnyčia turi būti įsikūnijusi istorinėje realybėje taip, kaip buvo jos Mokytojas. Skelbdama šeimos Evangeliją Bažnyčia turi būti pasinėrusi į realų gyvenimą, matyti kasdieninį sutuoktinių gyvenimą, tėvų ir vaikų santykius, jų problemas, kančias, visas tas mažas ir dideles situacijas, kurios apsunkina šeimų kelionę.

Skelbdama Evangeliją ir palydėdama šeimas Bažnyčia nori padėti joms būti laimingoms, kad keliautų per gyvenimą ir vykdytų savo pašaukimą,  suprasdamos, jog šeimose viešpataujančios meilės pagrindas yra Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios meilė, sakė Pranciškus Šeimos – „Amoris laetitia“ metų atidarymo proga surengto seminaro dalyviams. (JM / Vatican News)

2021 kovo 20, 15:04