Paieška

Noko apsireiškimo vieta Airijoje Noko apsireiškimo vieta Airijoje 

Popiežiaus sveikinimas Noko Marijos šventovės pripažinimo proga

Šventasis Sostas suteikė Noko (Knock) apsireiškimų šventovei Airijoje oficialų tarptautinės marijinės ir eucharistinės šventovės statusą. Šventovė Airijos šiaurės vakaruose Noko parapijoje Tuamo arkivyskupijoje garsėja dėl prieš daugiau kaip šimtą penkiasdešimt metų įvykusio Marijos, Juozapo ir Jono evangelisto apsireiškimo. Šventovė žinoma visame katalikiškajame pasaulyje, joje lankėsi popiežius Pranciškus, o prieš jį – šv. Jonas Paulius II. Amžių eigoje joje meldėsi milijonai žmonių, Noko gyventojai ypač mena Kalkutos motinos Teresės apsilankymą.

Noko Marijos kultas buvo patvirtintas 1936 metais po bažnytinės komisijos tyrimo. Tikinčiųjų pamaldumą į Noko Mariją liudija ne tik pusantro milijono airių piligrimystės kasmet ir tūkstančiai liudijimų apie patirtas malones, stebuklus, išklausytas maldas. Stebuklingi pagijimai tęsiasi iki mūsų dienų. 2019 metais Airijos Bažnyčia pranešė apie įvykusį dar vieną stebuklą, kai visiškai pasveiko paralyžiuota moteris. Medicina ir mokslas negalėjo paaiškinti staigiai ir nelauktai įvykusio pagijimo.

Apsireiškimą 1879 metų rugpjūčio 21 dieną regėjo penkiolika Noko gyventojų. Jie matė Dievo Motiną Mariją, lydimą šv. Juozapo, evangelisto šv. Jono, Dievo Avinėlį su Kryžiumi ant altoriaus ir angelų chorą. Pasak regėtojų, apsireiškimas prasidėjo pavakare, kol dar buvo šviesu, apie 20 val., ir tęsėsi porą valandų. Nors visą laiką smarkiai lijo iš pietų pusės, apsireiškimo, kol jis tesėsi, vieta liko sausa. Sutemo, tačiau baltai spindinčios figūros toliau buvo ryškiai matomos. Apsireiškimas buvo bebalsis. Regėtojai, pliaupiant lietui, kalbėjo rožinį.

Noko šventovės rektorius kun. Richard Gibbons penktadienį, kovo 19-osios pavakare, aukojo šv. Mišias šventovėje, jų metu į eucharistinės šventės dalyvius video žinioje kreipėsi popiežius Pranciškus. Jis pasidžiaugė galįs būti kartu su airiais jiems tokiu svarbiu momentu. Popiežius prisiminė, kad Airija nuo neatmenamų laikų yra misionierių ir migrantų tauta, kuri visur, kur įsikūrė pasaulyje, išsaugojo pamaldumą į Noko Mariją, kurio centre – rožinio malda, ir jį perdavė ateities kartoms.

Popiežius atkreipė dėmesį, kad šventovės pripažinimas ypatinga marijinio ir eucharistinio pamaldumo vieta kartu yra didelė atsakomybė, patikino, jog tai įsipareigojimas visuomet atviromis rankomis svetingai priimti kiekvieną į šventovę atvystantį piligrimą, kiekviename atpažįstant brolį ir seserį, trokštančius dalytis ta pačia maldos patirtimi bendroje brolybėje, ištikimai išgyventi pašaukimą būti mokiniais misionieriais.

Pasak popiežiaus, „Noko Marijos maldai iškeltos rankos, ir šiais laikais rodančios, koks svarbus maldos gyvenimas, yra iš šios šventovės sklindanti vilties žinia“. Video žinioje popiežius tęsė: „Jūs puikiai žinote, kad Noko apsireiškimo metu Marija neištarė nė žodžio. Tačiau jos tylėjimas yra tam tikras kalbėjimo būdas. Dar daugiau, jis yra pats iškalbingiausias kalbėjimas, perduotas mums. Žinia, sklindanti iš Noko, skelbia didžiąją tylos vertę tikėjimui“.

„Tai tyla slėpinio akivaizdoje, kuri reiškia ne atsisakymą suprasti, tačiau norą suprasti Jėzaus, kuris paaukojo save už mus kaip aukos Avinėlį dėl mūsų išgelbėjimo, meilės slėpinį. Tai tyla priešais didįjį meilės slėpinį, kuris neturi kito atsakymo, kaip tik pasitikėjimo kupiną kliovimąsi gailestingojo Tėvo valia. Tai ta pati tyla, kurios prašo Jėzus, kai mus moko evangelisto Mato žodžiais: „Kai tu panorėsi melstis, eik į savo kambarėlį ir užsirakinęs melskis savo Tėvui, esančiam slaptoje, o tavo Tėvas, regintis slaptoje, tau atlygins. Melsdamiesi nedaugiažodžiaukite kaip pagonys; jie tariasi būsią išklausyti dėl žodžių gausumo. Nedarykite taip kaip jie. Jums dar neprašius, jūsų Tėvas žino, ko jums reikia” (Mt 6,6–8). 

Dvi bažnytinės komisijos 1879 ir 1936 metais apreiškimui tirti apklaususios liudytojus nustatė, jog jų liudijimai patikimi ir pakankami.

Malonėmis garsioje Noko Marijos šventovėje surinkti maldininkų patirtų malonių padėkos ženklai, pasveikusių ligonių palikti ramentai. Visos Airijos diecezijos kasmet rengia piligrimystes į apsireiškimo vietą, į ją dėmesį atkreipė popiežiai: šv. Jonas XXIII Noko šventovei padovanojo žvakę, šv. Paulius VI palaimino naujos šventovės kertinį akmenį, 1979 metais šv. Jonas Paulius II apsilankė šventovėje minit apreiškimo šimtmetį, padovanojo popiežiškąją auksinę rožę ir pasimeldė apsireiškimo vietoje.

2019 metais popiežius Pranciškus Dubline dalyvavo pasauliniame šeimų susitikime, šia proga nuvyko į Noko Švč. Mergelės Marijos kalvos „Cnoc Mhuire“ šventovę, meldė Švč. M. Marijos užtarimo visiems nukentėjusiems nuo dvasininkų seksualinio piktnaudžiavimo, prašė sutvirtinti visos Bažnyčios tikinčiųjų ryžtą neleisti tokiems baisiems dalykams kartotis. (SAK / Vatican News)

2021 kovo 20, 13:35