Paieška

Šv. Jono bazilika (rūmai jos dešinėje) Šv. Jono bazilika (rūmai jos dešinėje) 

Laterano rūmai skiriami muziejinei ir kultūrinei veiklai

Keičiama rūmų, prigludusių prie popiežiaus katedros – Laterano šv. Jono bazilikos – paskirtis. Dalyje šių rūmų jau kuris laikas veikia muziejus; didesnę dalį užima Romos vikariatas (tai yra vyskupijos kurija). Dabar popiežius nusprendė visus rūmus paversti muziejumi.

Laterano rūmai tebūna skirti įvairaus pobūdžio ir turinio muziejinei ir kultūrinei veiklai, sekant kilnia meno branginimo tradicija, kuria didžiuojasi Katalikų Bažnyčia, parašė popiežius Pranciškus savo vikarui Romos vyskupijoje kardinolui Angelo De Donatis. Bažnyčia per amžius stengėsi kliautis menininkų genialumu ir meistriškumu, skatino juos savąja kūryba liudyti tikėjimą ir garbinti Dievą. Istorijos eigoje Bažnyčia taip pat rūpinosi kultūros paveldo apsauga, padėjo atremti pavojus, kurie kėsinosi sumenkinti jo funkciją ir vertę.  Kruopštaus rūpestingumo dėka nepaprastai vertingas kultūros ir meno vertybių paveldas buvo išsaugotas ir perduotas naujoms kartoms, buvo padarytas prieinamas mokslininkams ir lankytojams. Ta pati užduotis ir šiandien įpareigoja Romos vyskupą rūpintis, kad žmonės galėtų gėrėtis jo globai patikėtomis meno vertybėmis. Dėl to popiežius nurodė, kad Laterano rūmams būtų suteikta nauja paskirtis. (JM / Vatican News)

2021 kovo 16, 15:13