Paieška

Šventojo Tėvo audiencija Popiežiškajai belgų kolegijai Šventojo Tėvo audiencija Popiežiškajai belgų kolegijai 

Audiencija Popiežiškajai belgų kolegijai

Ketvirtadienį Šventasis Tėvas priėmė Popiežiškosios belgų kolegijos vadovus ir studentus. Šiais metais sukanka 175 metai nuo kolegijos įsteigimo. Kolegija yra dedikuota kovo 19-ąją Bažnyčios liturgijoje minimam šv. Juozapui. Pokario metais šios kolegijos studentas buvo ir Karolis Wojtyla – šv. Jonas Paulius II.

Popiežius Pranciškus valandėlę pabendravo su kolegijos bendruomene, pasikalbėjo su vadovais ir studentais. Šiai progai parengtos kalbos neskaitė, o tik perdavė jos tekstą.

Popiežiaus įteiktame tekste kalbama apie šv. Juozapą – Šventosios šeimos ir Bažnyčios globėją – kaip pavyzdį, iš kurio gali daug pasimokyti ir kunigai, pašaukti Bažnyčioje vykdyti dvasinės tėvystės misiją. Popiežiaus kalboje išskirti trys šv. Juozapo dvasinės tėvystės aspektai – šv. Juozapas kaip svetingai priimantis tėvas, šv. Juozapas kaip rūpestingai globojantis tėvas ir šv. Juozapas kaip svajojantis tėvas.

Pranciškus linkėjo Popiežiškosios belgų kolegijos kunigams, sekant šv. Juozapo pavyzdžiu ir meldžiant jo užtarimo, gerai pasirengti jų laukiančiai tarnystei, iš šv. Juozapo ypač mokytis dvasinės tėvystės, kurios iš kunigų laukia jų sielovadinei globai patikėti žmonės. (JM / Vatican News)

2021 kovo 18, 14:37