Paieška

Italijos prezidentūra Italijos prezidentūra 

Popiežius užuojautos telegrama Italijos prezidentui

Popiežius Pranciškus pasiuntė telegramą Italijos Respublikos prezidentui Sergio Mattarella ir išsakė užuojautą visai italų tautai dėl ambasadoriaus Kongo Demokratėje Respublikoje netekties.

„Su skausmu išklausiau žinią apie tragišką išpuolį, įvykusį Kongo Demokratėje Respublikoje, per kurį neteko gyvybės Italijos ambasadorius Luca Attanasio, apsaugos karabinierius Vittorio Iacovacci ir kongietis vairuotojas Mustafa Milambo. Reiškiu nuoširdžią užjautą šeimoms, diplomatinei tarnybai ir karabinieriams dėl šių asmenų, tarnavusių taikai ir teisei, netekties“, – rašo Pranciškus. Melsdamas Dievą, kad apdovanotų nužudytuosius savo amžinąja ramybe, popiežius prašo tikėti, jog Dievo akyse amžinai išsaugo savo vertę visi geri darbai, ypač tie, dėl kurių reikėjo aukotis ir kentėti. Prezidentui, žuvusiųjų artimiesiems ir visai italų tautai popiežius suteikia apaštališkąjį palaiminimą. (JM / Vatican News)

2021 vasario 24, 13:38