Paieška

Popiežius ugdymo kongresui JAV: per krizę atsiskleidžia žmogaus širdis

Popiežius Pranciškus pasveikino Los Andželo arkivyskupijos surengto religinio ugdymo kongreso dalyvius. Kongresas nuotolinio būdu vyksta vasario 18–21 dienomis. Popiežiaus video žinia buvo perduota jį atidarant.

„Dabartinis metas sunkus mums visiems. Tai rimtos krizės metas“, – sakė popiežius. „Pandemija pažymėjo žmonių gyvenimus ir mūsų bendruomenių istoriją. Tačiau ir susidūrę su šia sunkia  tikrove turime kurti rytojų, žvelgti į ateitį, o, jei norime tai padaryti, turime būti stiprūs, pasiryžę tarnauti ir aukotis. Turime elgtis kaip gerasis samarietis. Turime matyti, kas dedasi aplink mus, turime ištiesti ranką kenčiančiajam, suprasdami, kad kančia ir mus pakeis“, – kalbėjo Pranciškus. Pasak popiežiaus, dosnios meilės, neatlyginamo tarnavimo liudijimai, kuriuos matėme pastaraisiais mėnesiais, paliko neišdildomus pėdsakus mūsų sąžinėse ir visame visuomenės gyvenimo audinyje. Jie mus moko, kad žmonių brolybei palaikyti ir stiprinti būtinas artumas, rūpinimasis, palydėjimas ir pasiaukojimas. Taip darydami, mes skelbiame žmonijai duotą Dievo pažadą ir jį vykdome. „Atsiminkime visuotinį principą“, – sakė Pranciškus, – „kad iš krizės niekada neišeiname tokie, kokie buvome, bet pasikeitę – į gera arba į bloga, bet pasikeitę. Krizių metu atsiskleidžia žmogaus širdis: jos tvirtumas, gailestingumas, didybė, švelnumas. Krizės verčia pasirinkti.“

Popiežius taip pat pasveikino jaunimo atstovus, dalyvaujančius kongrese. Linkėjo Bažnyčios ganytojams ir sielovadininkams, visai Dievo tautai ir ypač jaunimui, kad šis internete surengtas susitikimas suteiktų impulsą bendrai veiklai ir bendrai atsakomybei už religinį ugdymą. (JM / Vatican News)

2021 vasario 19, 14:30