Paieška

Bakhitos Centras Lagose, Nigerijoje Bakhitos Centras Lagose, Nigerijoje 

Popiežius ragina drąsiai kurti ekonomiką be prekybos žmonėmis

Popiežius pakvietė pirmadienį, vasario 8 d., visiems kartu melstis už kiekvieną žmogų, šiuo momentu tapusį prekybos žmonėmis auka.

Šią maldą ir visus kovojančius su prekyba žmonėmis popiežius pavedė afrikietei šventajai Juozapai Bakhitai, kuri XIX amžiuje Sudano Darfūre būdama septynerių metų buvo pagrobta, prekiautojai žmonėmis ją perpardavinėjo, žiauriai kankino, vėliau italas diplomatas ją išpirko ir sugrąžino jai laisvę. Savo tikrąjį vardą užmiršusi moteris – prekiautojai ją vadino „Bakhita“ („laimingąja“) – davė vienuolinius įžadus ir gavo Juozapos vardą, 1947 m. vasario 8 dieną ji mirė, o 2000 m. buvo paskelbta šventąja.

Bažnyčia visame pasaulyje jau septynerius metus šv. Juozapos Bakhitos mirties metinių ir liturginio minėjimo dieną vasario 8-ąją mini Pasaulinę maldų ir apmąstymų kovai su prekyba žmonėmis dieną, kurią 2014 m. įsteigė popiežius Pranciškus.

Popiežius 7-osios metinės dienos proga video žinioje kreipėsi į visus kovojančius su prekyba žmonėmis, patikino apie ypatingą artumą maldoje su visais, kurie, kaip šv. Juozapa Bakhita, savo gyvenime patyrė prekybos žmonėmis baisumus, paaiškino šių metų dienos intenciją: „Už ekonomiką be prekybos žmonėmis“.

Ši diena svarbi, nes padeda visiems atminti prekybos žmonėmis baisumus, drąsina kartu melstis ir su ja kovoti. Šios kovos tikslas – kad kiekvienas vergu paverstas asmuo galėtų vėl tapti savo gyvenimo šeimininku, galinčiu veiksmingai prisidėti prie bendrojo gėrio kūrimo.

Ši diena yra maldos diena. Reikia melstis už vergovės aukas ir už juos palydinčiuosius integravimo ir socialinės įtraukties procesuose. Reikia melstis, nes šitaip mokomės, kaip su žmogiškumu ir drąsa prisiartinti prie visų, patyrusių didelį skausmą ir beviltiškumą, kad palaikytume gyvą viltį. Turime melstis, kad būtume budrūs, gebėtume atpažinti ir daryti sprendimus vardan gėrio. Malda paliečia širdį ir verčia imtis konkrečių, novatoriškų ir drąsių veiksmų, kuriais prisiimame riziką pasitikėdami Dievo galia (plg. Mk 11, 22–24), pasakė kreipimesi popiežius.

Popiežius Pranciškus pasidalijo mintimis ir apie dienos temą: „Už ekonomiką be prekybos žmonėmis“.

Ekonomika be prekybos žmonėmis yra paslaugumo ekonomika – esame įsitikinę, kad solidari ekonomika dera su solidarumu; nuosekliai vykdomas solidarumas leidžia kurti saugesnę ir tvirtesnę visuomenę.

Ekonomika be prekybos žmonėmis yra rinkos dėsniais besivadovaujanti ekonomika, ugdanti teisingumą, o ne savanaudiškus interesus. Prekyba žmonėmis klesti neoliberalistinio kapitalizmo rinkoje be taisyklių, dirvoje, kuriai svetimos etinės, socialinės, aplinkosaugos ribos. Sprendimai daromi neatsižvelgiant į žmogų: žmonės yra skaičiai, kuriuos galima išnaudoti.

Ekonomika be prekybos žmonėmis yra drąsi ekonomika; reikia drąsos teisėtą pelną suderinti su darbo ir orių darbo sąlygų užtikrinimu. Didelių krizių, tokių, kaip dabartinė, metu reikia dar daugiau drąsos. Matome ir žinome, kad krizės metu prekyba žmonėmis klesti. Todėl mums reikia ekonomikos, kuri į krizę atsilieptų ne trumparegiškais, o ilgalaikiais, solidžiais sprendimais. (SAK / Vatican News)

2021 vasario 08, 13:45