Paieška

Popiežius priminė slavų apaštalus, šv. Valentino dieną

Vasario 14 dienos sekmadienio vidudienio susitikimo metu popiežius paminėjo kelis dalykus, susijusius su Bažnyčios ir plačiosios visuomenės gyvenimu: Kolumbijos politinį pasirinkimą, slavų apaštalų Kirilo ir Metodijaus minėjimą, Šv. Valentino dieną, gavėnios pradžią.

„Visada su dėkingumu mąstau apie tuos, kurie dirba migrantų labui. Visiems jiems už tai dėkoju. O šiandien prisidedu prie Kolumbijos vyskupų padėkos už tai, kad krašto valdžia nusprendė įgyvendinti laikinos apsaugos statutą šalyje esančių migrantų iš Venesuelos atžvilgiu, kuris padės juos priimti, apsaugoti ir integruoti“, – sakė popiežius Pranciškus ir pabrėžė, kad šį drąsų ir humanišką aktą atlieka ne turtinga valstybė, o kraštas, kuris stengiasi įveikti vystymosi ir skurdo problemas po beveik 70 metų vidinių kovų. „Ačiū Kolumbijai, ačiū“, – pakartojo popiežius. 

„Šiandien yra šventųjų Kirilo ir Metodijaus, slavų tautų evangelizuotųjų, šv. Jono Pauliaus II paskelbtų Europos globėjais, šventė“, – tęsė Pranciškus ir pasveikino visas bendruomenes, kurios gyvena teritorijose, kuriose apaštalavo šventieji broliai. 

„Jų užtarimas tepadeda atrasti naujus Evangelijos perdavimo kelius. Jie nepabijojo atrasti naujų kelių Evangelijos perdavimui. Tegu jų užtarimas taip pat augina krikščioniškų Bažnyčių troškimą eiti link visiškos vienybės, gerbiant skirtumus“, – pridūrė popiežius. 

„Šiandien, Šv. Valentino dieną, negali pritrūkti linkėjimų ir sveikinimų sužadėtiniams, įsimylėjėliams: lydžiu juos maldoje ir laiminu“, – sakė Šventasis Tėvas. Jis taip pat pasveikino maldininkus ir piligrimus iš įvairių kraštų, šį sekmadienį buvusius Šv. Petro aikštėje: italus, prancūzus, meksikiečius, ispanus, lenkus. 

„Trečiadienį pradėsime gavėnią. Tai palankus laikas dabartinei krizei suteikti tikėjimo ir vilties prasmę. Ir noriu priminti tris žodžius, kurie leidžia suprasti Dievo veikimo stilių. Atsiminkite: artumas, užuojauta, švelnumas. Ar galime juos ištarti kartu: artumas, užuojauta, švelnumas“, – prieš atsisveikindamas, palinkėdamas gražaus sekmadienio ir skanių pietų pakvietė popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2021 vasario 14, 13:18