Paieška

Popiežius: koptai kankiniai – visų krikščionių šventieji

Vasario 15-ąją Egipto Koptų Ortodoksų Bažnyčia šventė dvidešimties kankinių, nužudytų 2015 m., liturginį minėjimą. Šia proga pirmadienio vakarą buvo surengtas nuotolinis susitikimas, kuriame, kartu su koptų patriarchu Tawadrosu, dalyvavo ir popiežius Pranciškus bei anglikonų vadovas arkivyskupas Justinas Welby.

2015 m. sausio pabaigoje vadinamosios Islamo valstybės teroristai Libijoje pagrobė 21 darbininką – 20 egiptiečių ir vieną kilusį iš Ganos. Nežinoma tiksli jų mirties diena. Vasario 15 d. teroristai socialiniuose tinkluose paskelbė pagrobtųjų egzekucijos įrašą. Visi pagrobtieji buvo parklupdyti prie jūros kranto ir vienam po kito kiems buvo perpjautos gerklės. Mirtį jie pasitiko tardami Jėzaus vardą. Netrukus po mirties jie buvo įrašyti į Aleksandrijos Bažnyčios gerbiamų kankinių knygą. Jų liturginis minėjimas kasmet švenčiamas vasario 15 d.

„Šiandien mano širdyje toji 2015 metų vasario diena. Saugau savo širdyje tą kraujo krikštą. Tie dvidešimt vienas krikščionis, pakrikštyti vandeniu ir Šventąja Dvasia, tą dieną gavo kraujo krikštą. Jie yra mūsų šventieji, visų krikščionių šventieji, visų konfesijų ir tradicijų krikščionių šventieji. Jie yra tie, kurie išsibaltino savo gyvenimus Avinėlio kraujyje.“

Tie kankiniai buvo paprasti vyrai, darbininkai, išvykę į užsienį, kad išlaikytų savo šeimas, kad jų artimiesiems netrūktų duonos, sakė popiežius Pranciškus, per internetą kreipdamasis į pirmadienio vakarą vykusio minėjimo dalyvius. Tačiau tą lemtingą valandą, kai teroristai juos žudė, iš jų lūpų skambėjo Jėzaus vardas. Jie mirė išpažindami Jėzų. Toje vietoje prie jūros, tame paplūdimyje įvyko baisi tragedija, tačiau šiandien mes galime sakyti, kad jie tą vietą pašventino savo krauju. Jei, paprasti tikintieji, gavo didžiausią dovaną, kokią gali gauti krikščionis, – jiems buvo suteikta garbė savo gyvybės auka paliudyti tikėjimą į Jėzų Kristų.

„Dėkoju Dievui, mūsų Tėvui, kad jis padovanojo mums šiuos drąsius brolius“, – tęsė Pranciškus. „Dėkoju Šventajai Dvasiai, kad jiems davė drąsos ir jėgų iki kraujo išpažinti Jėzų Kristų.“ Popiežius dėkojo ir Koptų Bažnyčios vyskupams bei kunigams, kurie ugdė kankinių tikėjimą; dėkojo jų motinoms ir visoms šventosios Dievo tautos motinoms, kurios tikėjimą perduoda gimtąja namų tarme, kuri yra universalesnė už visas kalbas.

Popiežius Pranciškus pasveikino minėjime dalyvavusį Aleksandrijos popiežių Tawadrosą, pavadindamas jį broliu ir bičiuliu, taip pat prie šio minėjimo prisijungusį anglikonų vadovą, Kenterberio arkivyskupą Justiną Welby.

„Jums – dvidešimt vienam šventajam – kurie esate visų krikščionių šventieji, dėkoju už liudijimą. Dėkoju tau, Viešpatie Jėzau Kristau, kad esi artimas savo žmonėms.“

„Šiandien, minėdami dvidešimt vieną koptų kankinį, melskimės, kad jie užtartų mus visus Tėvo akivaizdoje. Amen“, – malda baigė popiežius Pranciškus. (JM / Vatican News)

2021 vasario 16, 11:30