Paieška

Abbi-a-cuore-il-SignoreAEM.jpg

Popiežiaus gavėnios rekolekcijos: „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“

Sekmadienį, vasario 1 dieną, prasideda Romos kurijos gavėnios rekolekcijos. Beveik visą savaitę iki penktadienio, vasario 26 dienos, nebus viešos popiežiaus veiklos ar privačių susitikimų – atšauktos visos audiencijos, įskaitant trečiadienio bendrąją audienciją. Įprastą darbą ir kitas veiklas apribos ir Šventojo Sosto dikasterijų vadovai bei kiti kurijos atsakingieji – kardinolai ir vyskupai, kunigai, vienuolės ir vienuoliai.

Jau paskelbta, kad šiemet rekolekcijos dėl COVID-19 pandemijos bus ne bendruomeninės, o individualios. Šventojo Sosto spaudos salė pranešė, kad popiežius ir jo bendradarbiai nevyks į dvasinių pratybų „Divin Maestro“ („Dieviškojo mokytojo“) namus prie Nemi ežero, Aričios miestelyje prie Romos, klausytis rekolekcijų vadovo kasdienių apmąstymų, kartu dalyvauti bendroje maldoje. Vietoj to popiežius paprašė Romoje gyvenančių savo bendradarbių, kad jie patys pasirūpintų, kaip individualiai atlikti gavėnios dvasines pratybas ateinančią savaitę, nuo sekmadienio, vasario 21 d., iki penktadienio, vasario 26 d.

Be to, popiežius visiems savo bendradarbiams nusiuntė laišką ir padovanojo dvasinėms pratyboms skirtą knygą „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“ („Abbi a cuore il Signore“), padėsiančią atlikti neįprastas šių metų rekolekcijas be vadovo skaitomų meditacijų.

„Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“ – tai neseniai išleista San Paolo leidyklos dvasinio turinio knyga, kurios viršelyje minimas autorius, Šv. Baltramiejaus vienuolyno mokytojas, iš tikrųjų yra nežinomas, spėliojama, kad jis galėtų būti cistersų vienuolis iš Feraros vienuolyno. Knygos meditacijų ir pamokymų pagrindą sudaro rankraščiai, datuojami XVII amžiumi, kuriuos knygos įvade pristato vyskupas Daniele Libanori, jėzuitas, vienas iš Romos vyskupijos vyskupų augziliarų, kurį 2017 metais į šias pareigas paskyrė popiežius Pranciškus.

„Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“ yra dvasinis palydovas, sudarytas tiek iš paraginimų, skirtų nežinomiems adresatams, galbūt skirtingiems asmenims, nes kai kurios temos kartojasi, tiek iš ilgesnių meditacijų ir homilijų.

Autorius kreipiasi į hipotetišką mokinį kviesdamas sekti jį, siūlo dvasinių pratybų kelią, skaitytojui laipsniškai atskleidžiantį žavingą pasaulį, kuris atrodė tarsi prarastas, tačiau jį „iš naujo atrandame kaip nepaprastai aktualų ir reikalingą“, – rašo knygos pristatyme leidykla „San Paolo“.

„Mano brangusis sūnau Viešpatyje, nutariau užrašyti kai kurias mintis, kurios galėtų būti naudingos tavo dvasinei pažangai taip, kaip buvo naudingos man...“

„Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“ – primena bene įtakingiausią po Šventojo Rašto krikščioniškosios literatūros veikalą „Apie Kristaus sekimą“ („De imitatione Christi“), kurį daugelis priskiria XV amžiaus augustinų mistiko ir autoriaus t. Tomo Kempiečio plunksnai. Anoniminis Šv. Baltramiejaus vienuolyno mokytojas, nelyginant tikras dvasinio gyvenimo vadovas, leidžia pajusti nenykstančios dvasinės literatūros skonį, kurį nūdieną svarbu iš naujo vėl atrasti.

Popiežius laiške gavėnios rekolekcijų dalyviams patikino, kad rekolekcijų dienomis vienysis su visais jais iš savo namų. „Ši knyga „Nuoširdžiai mylėk savo Viešpatį“, kurią kiekvienam siunčiu, teliudija mano dvasinę vienybę su jumis. Esu tikras, kad knyga padės visų mūsų dvasinei pažangai. Maldos vienų už kitus vienybėje“, – pasirašė Pranciškus.(SAK / Vatican News)

Albano ežeras prie Nemi dvasinių pratybų namų
Albano ežeras prie Nemi dvasinių pratybų namų
2021 vasario 18, 14:24