Paieška

Vatican News
2018.01.10-Udienza-Generale

Popiežiaus žinia Pasaulinės ligonių dienos proga: artumas ir pasitikėjimas gydo

Vasario 11-ąją bus minima dvidešimt devintoji Pasaulinė ligonių diena. Šiemetinės dienos tema: „Turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai“ (Mt 23, 8). Pasitikėjimas – rūpinimosi ligoniais pagrindas“. Antradienį Vatikane buvo paskelbta šiemetinei Pasaulinei ligonių dienai skirta popiežiaus žinia.

„Vasario 11-ąją minima Pasaulinė ligonių diena ir Lurdo Švenčiausiosios Mergelės Marijos liturginis minėjimas yra labai gera proga atkreipti ypatingą dėmesį į ligonius ir jais besirūpinančius žmones, tiek gydymo ir slaugos vietose, tiek šeimose. Šiais metais mūsų mintys nukreiptos visų pirma į tuos žmones visame pasaulyje, kurie kenčia nuo koronaviruso pandemijos. Esu artimas visiems, ypač vargingiausiems ir atstumtiesiems, užtikrindamas, kad Bažnyčiai jie rūpi, kad jie yra mylimi“, – rašo Pranciškus.

Antradienį Vatikane paskelbto teksto pradžioje popiežius paaiškina šiemetinei Pasaulinei ligonių dienai pasirinktą tema. Ji yra įkvėpta Evangelijos ištraukos, kurioje Jėzus kritikuoja veidmainystę tų, kurie viena sako, o kita daro (plg. Mt 23, 1–12). Kai tikėjimas susilpnėja ir tampa tik kartojamais tuščiais žodžiais, tuomet išnyksta ir atitikimas tarp to, kas sakoma, ir to, kas daroma, tarp išpažįstamo tikėjimo ir gyvenimo tikrovės. Rizika yra rimta. Dėl to Jėzus, griežtais žodžiais įspėjęs prieš stabmeldystės pavojų, sako: „Turite vienintelį Mokytoją, o jūs visi esate broliai“. Kritika, kurią Jėzus skiria tiems, kurie „kalba, bet nedaro“ (Mt 23, 3), yra skirta visiems, nes visiems gresia veidmainystės pavojaus. Jėzus mums duoda pavyzdį, ką daryti, kai susiduriame su kenčiančiais ar stokojančiais broliais ir seserimis. Jis siūlo sustoti, išklausyti kenčiantį žmogų, užmegzti tiesioginį ir asmeninį santykį, atjausti, padėti jam pakelti kančios naštą, imtis už jį atsakomybės.

Ligos patirtis atskleidžia žmogaus pažeidžiamumą ir įgimtą poreikį jausti kito žmogaus artumą, taip pat parodo, kaip labai mes, kūriniai, esame priklausomi nuo Kūrėjo. Kai sergame, protą ir širdį persmelkia netikrumas, baimė, pajuntame bejėgiškumą. Liga skaudžiai iškelia gyvenimo prasmės klausimą, į kurį gali duoti atsakymą tik Dievas, rašo popiežius, primindamas Biblijos personažo Jobo atvejį. Jis, viską praradęs, tačiau nesiliovęs pasitikėti Dievu, galiausiai sulaukia išgelbėjimo ir taria: „Buvau girdėjęs gandus apie tave, bet dabar mano akys tave regi“ (Job 42, 5).

Popiežius Pranciškus prašo, kai kalbama apie ligą, visada matyti sergančiojo veidą, visada atsiminti, kad liga yra ne abstraktus reiškinys, bet kad serga žmonės. Tą patį reikia atsiminti ir kai kalbame apie skurdą, socialinę nelygybę.  Pandemija iškėlė į dienos šviesą daugybę sveikatos apsaugos sistemų trūkumų ir pagalbos sergantiems žmonėms stoką, dėl kurių kalti neteisingi politiniai sprendimai, netinkamas išteklių administravimas. Pandemija taip pat iškėlė sveikatos apsaugos darbuotojų, savanorių, kunigų, vienuolių atsidavimą ir dosnumą. Jie profesionaliai, su pasiaukojimu, atsakomybe ir artimo meile rūpinasi, guodžia, tarnauja sergantiems žmonėms ir jų šeimoms. Šitie tylūs vyrai ir moterys mato kenčiančių žmonių veidus, dalijasi jų skausmu, rodo jiems artumą, kurio pagrindas yra visų mūsų priklausymas vienai žmonių šeimai.

Artumas ir pasitikėjimas, rašo Pranciškus, iš tikrųjų yra tarsi skausmą raminantis brangus balzamas. Būdami krikščionys, mes liudijame artumą, sekdami Jėzaus Kristaus, gerojo samariečio, pavyzdžiu. Jis su atjauta pasilenkia prie kiekvieno žmogaus. Šventosios Dvasios veikimu su juo suvienyti ir mes esame pašaukti būti gailestingi kaip Tėvas ir ypatingai mylėti sergančius, silpnus ir kenčiančius brolius ir seseris. Artumą sergantiesiems ir kenčiantiesiems turime liudyti ir asmeniškai, ir kaip bendruomenė. Tokio santykio su sergančiu ir kenčiančiu žmogumi šaltinis yra Kristaus meilė. Iš jo mirties ir prisikėlimo slėpinio kylanti meilė suteikia prasmę tiek paciento būsenai, tiek ir jį globojančiųjų veiksmams.

Meilės įsakymas, kurį Jėzus paliko savo mokiniams, turi būti konkrečiai vykdomas mūsų santykiuose su ligoniais. Ta visuomenė yra tikrai žmoniška, kuri vadovaudamasi broliška meile, sugeba pasirūpinti pažeidžiamais ir kenčiančiais savo nariais. Siekime šio tikslo ir stenkimės, kad niekas neliktų vienišas, kad niekas nesijaustų atstumtas ir apleistas.

Baigdamas šiemetinės Pasaulinės ligonių dienos proga skelbiamą žinią, popiežius visus patiki Švenčiausiosios Mergelės Marijos – Gailestingumo Motinos ir Ligonių Sveikatos – globai. Iš Lurdo ir nesuskaičiuojamų kitų šventovių visame pasaulyje ji tepalaiko mūsų tikėjimą, viltį ir brolišką meilę, rašo Pranciškus ir visiems suteikia savo apaštališkąjį palaiminimą. (JM / Vatican News)

2021 sausio 12, 13:08