Paieška

Pranciškus padėkojo už Belgijos katalikų vykdomas šalpos programas

Popiežius Pranciškus parašė laišką Belgijos vyskupams ir padėkojo už jų iniciatyva prieš šešis ir prieš penkis dešimtmečius pradėtas dvi šalpos programas: 1961 m. pradėtą gavėnios kampaniją, kurios tikslas – padėti buvusios belgų kolonijos Kongo katalikų bendruomenėms, ir 1971 m. pradėtą advento akciją, per kurią surenkamos lėšos skiriamos remti pačioje Belgijoje gyvenantiems žmonėms, kuriems reikia pagalbos. Šias kampanijas kasmet vykdo prieš 60 ir prieš 50 metų įsteigtos asociacijos.

„Sveikinu abi jūsų asociacijas ir dėkoju už ištikimybę vykdant šią labai reikalingą misiją, reiškiu padėką visiems savanoriams ir aukotojams“, – rašo popiežius, atkreipdamas dėmesį į pandemijos sukeltas pasekmes, nuo kurių labiausiai nukenčia vargingiausieji. Dėl to labiau nei bet kada reikia tęsti pagalbos programas ir jas plėtoti. „Mes visi turime tą patį tikslą – kurti teisingesnį ir broliškesnį pasaulį.“ Popiežius siunčia Belgijos Bažnyčios asociacijų nariams savo palaiminimą ir raginimą nenuilstamai toliau eiti socialinės draugystės ir brolybės keliu. (JM / Vatican News)

2021 sausio 29, 13:27