Paieška

Pranciškus: elitai ir Dievo tauta nedera

Sausio 24 dieną, sekmadienį, virtualioje konferencijoje buvo pristatytas būsima Lotynų Amerikos ir Karibų regiono bažnytinė asamblėja, vyksianti 2021 metų lapkričio 21–28 dienomis.

Arkivyskupas  iš Peru Miguel Cabrejos Vidarte, Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų konferencijos pirmininkas, pristatė kontinentinio susitikimo temas, programą, metodą, pakvietė jam gerai pasirengti per likusius mėnesius.

Pristatymo metu buvo parodytas ir trumpas popiežiaus Pranciškaus nuotolinis sveikinimas.

„Noriu būti su jumis dabartiniu ir iki lapkričio truksiančio pasirengimo metu. Pirmą kartą sušaukiama tokia bažnytinė asamblėja“, – sakė popiežius Pranciškus. Pasak jo, reikės nemažai išmokti, nes bažnytinės asamblėjos susitikimas nėra, kaip anksčiau, Lotynų Amerikos ir Karibų vyskupų, bet visos Dievo tautos susitikimas. Jame kartu melsis, diskutuos, galvos ir Dievo valios ieškos pasauliečiai, moterys ir vyrai, vienuoliai, kunigai, vyskupai.

„Noriu nurodyti du kriterijus šiam periodui, kuris atveria naujų vilties horizontų. Visų pirma – kartu su Dievo tauta. Tegu ši bažnytinė asamblėja netampa nuo šventosios ir Dievui ištikimos tautos atskiru elitu. Kartu su tauta – atsiminkime, kad visi esame Dievo tautos dalis, visi ją sudarome ir kad šios Dievo tautos tikėjimas, kaip sako Susirinkimas, neklysta (...). Elitas, kuris vadovaujasi viena ar kita ideologija, gimsta už Dievo tautos ribų, tai nėra Bažnyčia. Bažnyčia yra duonos laužymas dalyvaujant visiems, nieko neatskiriant“, – kalbėjo popiežius Pranciškus.

„Bažnytinė asamblėja yra Bažnyčios be atskirties ženklas. Kitas dalykas, kurį reikia atsiminti, yra malda. Viešpats yra mūsų tarpe. Prašykime, kad jis būtų su mumis ir kad jį išgirstume“, – pridūrė Šventasis Tėvas, kuris visiems perdavė savo palaiminimą ir paprašė melstis už jį. (RK / Vatican News)

2021 sausio 25, 14:54