Paieška

Popiežius: visiems linkiu taikių ir laimingų metų

Nors dėl sunegalavimo popiežius Pranciškus negalėjo penktadienio rytą aukoti šią dieną švęstos Marijos, Dievo Gimdytojos, iškilmės Mišių, tačiau vidudienį jis jau vadovavo tradicinei „Viešpaties Angelo“ maldai. Panašiai kaip ir kitomis pastarojo meto dienomis, popiežiaus kalba buvo transliuojama iš Vatikano rūmų bibliotekos.

Šiandien, pradedant naujus metus, meilingai į mus žiūri Švenčiausioji Mergelė Marija, kurią liturgija mini kaip Dievo Motiną, sakė Pranciškus. Tęsdami kelionę per laiką, savo nerimą ir sunkumus patikime jai, kuri viską gali. Marija žvelgia į mus su tuo pačiu motinos švelnumu, su kuriuo žiūrėjo į savo Sūnų Jėzų. Raminantis ir guodžiantis Švenčiausiosios Mergelės žvilgsnis mus drąsina stengtis, kad Viešpaties mums duotą laiką panaudotume savo žmogiškajam ir dvasiniam augimui, šalintume iš savo gyvenimo neapykantą ir susiskaldymą, stiprintume brolystę, statytume, o ne griautume, rūpintumės vieni kitais ir kūrinija.

Popiežius priminė, kad apie rūpinimąsi kitais žmonėmis ir kūrinija kalbama ir jo žinioje, paskelbtoje sausio 1-ąją minimos Pasaulinės taikos dienos proga. 54-osios Pasaulinės taikos dienos tema: „Rūpinimosi kultūra – kaip kelias į taiką“. Praėjusiais metais žmonijos kelionę žymėję skaudūs įvykiai, ypač pandemija, mus moko, kad būtina domėtis kitų problemomis ir dalytis rūpesčiais. Toks požiūris veda į taiką, nes skatina kurti brolystės ryšiais grindžiamą visuomenę. Kiekvienas iš mūsų, dabartinio meto vyrai ir moterys, esame kviečiami kurti taiką kiekvieną dieną ir bet kurioje gyvenimo aplinkoje, ištiesti ranką broliams ir seserims, kuriems reikia paguodos, švelnumo, solidarios pagalbos.

Pasak popiežiaus, galime kurti taiką pradėdami nuo mažų dalykų – taikaus santykio su savimi ir su aplinkiniais, rūpindamiesi tais, kuriems reikia pagalbos. Turime ugdyti įprotį pasirūpinti kitu žmogumi, kurti rūpinimosi kultūrą, kuri nugalėtų aplink mus įsvyravusį abejingumą, kitų atstūmimą, nuolatinę konkurenciją. Taika yra ne tik karo nebuvimas, bet ir prasmės kupinas, laimingas gyvenimas, kuriame realizuojame savo svajones ir broliškai dalijamės su kitais. Tuomet ir trokštama visuotinė taika tampa įmanoma ir pasiekiama.

Mergelė Marija, pagimdžiusi „Taikos Kunigaikštį“ (Iz 9, 6), teišmeldžia mums brangią taikos malonę, nes jos neįmanoma pasiekti vien žmogaus jėgomis. Taika visų pirma yra Dievo dovana. Reikia jos nuolatos melsti. Kartu su malda reikia ir kantraus bei pagarbaus dialogo, kuriančio bendradarbiavimą, reikia atvirumo tiesai ir teisingumui, visada matyti teisėtus žmonių ir tautų siekius. Popiežius linkėjo, kad taika viešpatautų žmonių širdyse ir šeimose, kad lydėtų darbą ir poilsį, kad ja galėtų džiaugtis visos bendruomenės ir tautos.

Baigdamas popiežius Pranciškus visiems palinkėjo laimingų metų: „Ant naujų metų slenksčio nuoširdžiai linkiu jums visiems laimingų ir taikių 2021-ųjų. Tebūna tai broliško solidarumo ir taikos metai visiems, kupini pasitikėjimo ir vilties. Patikime juos dangiškajai Marijos, Dievo ir mūsų Motinos, globai“.

Po „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius padėkojo už įvairias iniciatyvas Pasaulinės taikos dienos proga, virtualius susitikimus ir maldą. Šventasis Tėvas taip pat prašė ypatingai melstis už karo Jemene aukas, ypač vaikus, taip pat už santarvę Nigerijoje ir už prieš kelias dienas toje šalyje pagrobtą vyskupą. (JM / Vatican News)

2021 sausio 01, 12:46