Paieška

Popiežius priėmė santuokos bylas sprendžiančius teisėjus

Penktadienį popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Romos Rotos tribunolo teisėjus ir darbuotojus. Romos Rotos tribunolas yra aukščiausiosios instancijos teismas santuokos byloms, dėl to ir popiežius audiencijos dalyviams sakytoje kalboje daugiausiai dėmesio skyrė šiam tribunolo darbo aspektui.

Pastaruoju metu dauguma bažnytinių teismų sprendimų dėl santuokos negaliojimo buvo paskelbti remiantis konstatavimu, kad stigo tikėjimo, be kurio sutuoktiniai negalėjo suvokti tikros santuokinio ryšio esmės. Tačiau, kartu su tikėjimu, esminis aspektas yra vyro ir moters sąjunga, kurioje gimsta ir auga vaikai. Dėl to, sakė popiežius, bažnytinių teismų priimamuose sprendimuose turi atsispindėti Bažnyčios apaštališkasis rūpestingumas ir neabejingumas visoms galimoms pasekmėms, kurias santuokos negaliojimo pripažinimas gali sukelti.

Bažnyčia yra motina, sakė popiežius, o jūs, kurie vykdote šią gyvybiškai svarbią tarnystę, esate pašaukti visose sunkiose situacijose siekti vaikų gerovės, kurie labiausiai nukenčia, kai žlunga santuokos, tėvai išsiskiria ir sudaro naujas civilines santuokas. Turite vykdyti teisėjų misiją su sielovadiniu jautrumu, kurio negali pristigti ir tuo metu, kai sprendžiate labai jautrius santuokos galiojimo klausimus. Dažnai sprendimas dėl santuokos negaliojamo suvokiamas vien kaip juridinis aktas. Tačiau taip nėra ir negali būti, sakė Pranciškus. Bažnytinio teisėjo skelbiami nuosprendžiai negali būti atsieti nuo atminties, nuo šviesių momentų ir šešėlių ne tik sutuoktinių, bet ir vaikų gyvenime.

Popiežius prašė su malda ir rūpestingumu tarnauti šeimoms, ypač toms, kurios kenčia. Ypatingą dėmesingumą joms turi rodyti vyskupai, kuriuos Kristus paskyrė būti vietinės Bažnyčios tėvais, ganytojais ir teisėjais. Kenčiančioms šeimoms reikia ištvermingo bažnytinio ir pastoracinio palydėjimo, negalima visko palikti tik civilinėms institucijoms. Žmonių tragedijų akivaizdoje reikia išradingos meilės ir evangelinio jautrumo. (JM / Vatican News)

2021 sausio 29, 15:25