Paieška

Popiežius Pranciškus pasveikino 46-ąjį JAV prezidentą J. R. Bideną

Sausio 20 dieną Josephas Bidenas oficialiai įžengė į Baltuosius Rūmus ir pradėjo eiti savo, 46-ojo JAV prezidento, pareigas. Šia proga politiką pasveikino popiežius Pranciškus.

„Jūsų, kaip 46-ojo Jungtinių Amerikos Valstijų prezidento, inauguracijos proga siunčiu širdingus linkėjimus bei užtikrinu maldą, kad visagalis Dievas suteiktų jums išminties ir stiprybės eiti tokias svarbias pareigas“, – rašoma popiežiaus sveikinimo žinioje.

„Jums vadovaujant tegu Amerikos žmonės toliau semiasi stiprybės iš kilnių politinių, etinių ir religinių vertybių, kurios įkvėpė kraštą nuo pat šios valstybės įsteigimo. Tuo metu, kai visų žmonių šeimos patiriama sunki krizė reikalauja toliaregio ir vieningo atsako, meldžiu, kad jūsų sprendimai vadovautųsi rūpesčiu kurti autentiškai teisingą ir laisvą visuomenę, iš tiesų gerbiančią kiekvieno asmens teises ir orumą, ypač vargšų, balso neturinčių pažeidžiamųjų“, – priduriama Pranciškaus žinioje.

„Taip pat prašau Dievo, visos išminties ir gėrio šaltinio, lydėti jūsų pastangas puoselėti supratimą, susitaikymą ir taiką Jungtinėse Amerikos Valstijose bei tarp pasaulio tautų dėl bendro visuotinio gėrio. Su tokiais jausmais noriai meldžiu jums, jūsų šeimai ir mylimiems Amerikos žmonėms gausių palaiminimų“, – paskutinėse žinios naujajam JAV prezidentui Josephui Bidenui eilutėse rašo popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)

2021 sausio 20, 18:00