Paieška

Vatican News
Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus  (Vatican Media)

Popiežius katechetams: dabar metas būti atjautos Bažnyčia

Šeštadienį popiežius audiencijoje priėmė Italijos vyskupų konferencijos pirmininką su nacionalinio katechetikos centro darbuotojais. Kardinolas G. Bassetti popiežiui pristatė katechetus primindamas Italijos vyskupų konferencijos katechetikos centro gyvavimo šešiasdešimtąsias metines.

Pranciškus padėkojo katechetams už jų įsipareigojimą, ragino melstis ir kūrybingai kurti kerygma – skelbimu – paremtą katechezę, patikino, jog kerygma yra asmuo – Jėzus Kristus, o katechezė yra Dievo žodžio aidas, išskirtinė erdvė, kurioje galima asmeniškai susitikti su Jėzumi Kristumi. Popiežius prašė broliškos, įtraukios katechezės, visuomet apimančios rūpestį dėl tikinčiųjų bendruomenių ateities ir tvirto įsišaknijimo į Evangelijos dirvą.

Kreipdamasis į katechetus popiežius juos pavadino pirmaisiais Evangelijos pasiuntiniais, saugančiais ir ugdančiais Dievo atminimą. Katechetas ne tik saugoja savyje Dievo atminimą, bet moka jį sužadinti kituose. Tai krikščionis, savo atminimą skiriantis skelbimo tarnystei, ne dėl savęs, bet kad kitiems kalbėtų apie Dievą ir jo meilę, apie ištikimybę jam.

Pranciškus sakė, kad nėra priežasties katechetams bijoti kalbėti šiuolaikine žmonių kalba, nors reikia saugotis „ne Bažnyčios kalbos“. „Neturime bijoti žmonių kalbos, nebijoti išklausyti jų dvejones, neišspręstus klausimus, būti jautriems žmonių trapumui, netikrumui. Nereikia bijoti sukurti naujas katekizavimo priemones“. „Taip pat dabartinis laikmetis reikalauja, kad išmintingai ir drąsiai būtų kuriamos nūdienai atitinkamos priemonės, leidžiančios perduoti kerygmos ir priklausymo Bažnyčiai  turtus ir džiaugsmą.

Pranciškus, atkartodamas šv. Pauliaus VI žodžius, sakė, kad Vatikano II susirinkimas ateities kartoms bus „didysis naujųjų laikų katekizmas“. „Katechezei be paliovos atsinaujina uždavinys suvokti iš žmogaus širdžių kylančius klausimus, kad juos nuvestų iki nematomo šaltinio – meilės, kuri kuria ir gelbsti, malonės. Todėl Susirinkimo įkvėpta katechezė yra nuolat klausanti žmogaus širdies, nuolat įtempta ausimi, visada pasirengusi atsinaujinti“, – sakė Pranciškus.

„Toks yra Bažnyčios mokymas. Susirinkimas yra Bažnyčios mokymas. Arba esi su Bažnyčia ir laikaisi Susirinkimo, arba, jei neseki Susirinkimo, jį interpretuoji savaip, taip, kaip nori – tada nesi su Bažnyčia. Šiuo klausimu turime būti reiklūs, griežti. Susirinkimas nekvestionuojamas“, – pasakė Pranciškus. Pasak jo, griežtas nusistatymas saugoti tikėjimą be Bažnyčios mokymo nuveda į pražūtį.

„Prašau nenusileisti bandantiems skelbti Bažnyčios mokymui neatitinkančią katechezę!“ – sakė popiežius.

Pranciškus taip pat kalbėjo apie katechezės iššūkius bendruomenėms pandemijos laikotarpiu – pandemija yra „šachas“ nusistovėjusiems papročiams, verčia permąstyti kaip toliau būti „bendruomene“.

„Supratome, jog vienintelis būdas geriau išspręsti krizę yra ją įveikti kartu, nes niekas neišsigelbsti vienas. Reikia su gilesniu įsitikinimu kurti bendruomenę, kurioje gyvename, reikia visuomet žengti kartu su visa šventąja Dievo tauta, su tikėjime neklystančia Dievo tauta. Priešingai, siekimas priklausyti elitinės sferoms atitolina nuo Dievo tautos, šitaip prarandamas priklausymas Bažnyčiai, kuri yra šventoji Dievo tauta“.

„Dabar laikas būti atvirų bendruomenių amatininkais, laikas misionieriškoms bendruomenėms, nesiekiančioms savo naudos, o einančioms mūsų laikų žmonių keliais, nusilenkiančioms priešais visus, kurie paribiuose, bendruomenėms, padedančioms nusivylusiam jaunimui, priimančioms svetimšalius, gražinančioms viltį netekusiems vilties, dabar laikas bendruomenėms, gebančioms dialoguoti be baimės su tais, kurie mano kitaip, bendruomenėms, kurios, kaip gerasis samarietis, būtų artimos gyvenimo sužeistiems žmonėms, gebančios su atjauta sutvarstyti jų žaizdas. Neužmirškime atjautos“. (SAK / Vatican News)

2021 sausio 30, 14:00