Paieška

Šventajam Tėvui – 84 metai

Jorge Mario Bergoglio gimė 1936 m. gruodžio 17 d. Baigęs vidurinę mokyklą pradėjo studijuoti chemiją, bet greit pasuko rengimosi kunigystei keliu. Kaip jis pats ne kartą yra pasakojęs, apsisprendimą siekti kunigystės nulėmė išpažintis. Vieną kartą visai netyčia jis užėjo į vieną Buenos Airių bažnyčią ir, pamatęs klausykloje laukiantį kunigą, atliko išpažintį. Nuo tos akimirkos jam buvo aišku, kad paaukos gyvenimą kunigo tarnystei.

Jorge Mario Bergoglio pirmiausia įstojo į diecezinę kunigų seminariją, bet netrukus perėjo į Jėzaus draugijos noviciatą. 1969 m. gruodžio 13 d. jam buvo suteikti kunigo šventimai. 1992 m. popiežius Jonas Paulius II tėvą Bergoglio paskyrė Buenos Airių augziliaru. 1997 m. jis buvo paskirtas savo arkivyskupo koadjutoriumi, 1998 m. tapo Buenos Airių arkivyskupu, o 2001 m. – kardinolu. Popiežiui Benediktui XVI atsisakius Petro tarnystės, į konklavą susirinkę kardinolai naujuoju Petro įpėdiniu 2013 m. kovo 13 d. išrinko kard. Jorge Mario Bergoglio, kuris pasirinko Pranciškaus vardą. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 17, 12:06