Paieška

Šeimos metai „Amoris laetitia“

Bus minimi šeimos metai „Amoris laetitia“, tai bus proga pagilinti šį dokumentą. Jau dabar kviečiu bažnytines bendruomenes ir šeimas dalyvauti šeimos metų pastoracinėse iniciatyvose, kurias koordinuos Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija. Šventajai Nazareto šeimai, ypač sutuoktiniui ir budriam tėvui šv. Juozapui, paveskime šį ėjimą su viso pasaulio šeimomis.

Šeimai skirti „Amoris laetitia“ metai prasidės kovo 19-ąją, šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio, iškilmės dieną, ir bus užbaigti per X-ąjį pasaulinį šeimų suvažiavimą Romoje 2022 metų birželio 26 dieną. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 27, 14:46