Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius: vartotojiškumas užgrobė Kalėdas

Popiežius sekmadienio vidudienį prieš Viešpaties Angelo maldą kvietė įsidėmėti paskutinius Marijos žodžius, ištartus angelui: „Tebūna man, kaip tu pasakei“, kad Marijos pavyzdžiu ir mes visu savo gyvenimu atsilieptume į Dievo kvietimą. „Jei Jėzaus gimimas nepalies mūsų gyvenimo, jis praeis bergždžiai“, – sakė popiežius Pranciškus.

Marijai angelo perduota dieviškoji žinia pripildė jos širdį šviesos ir jėgos, tačiau kartu sužadino lemiamą apsisprendimo akimirką: ištarti Dievui „Tebūnie“ rizikuojant viskuo, įskaitant gyvybę, ar atsisakyti šio kvietimo ir tęsti kasdienį gyvenimą?

Marija galėjo paprašyti angelo, kad jis duotų šiek tiek daugiau laiko, kad pasvarsčiusi ji galėtų apsispręsti, arba paprašyti, kad jis geriau paaiškintų, kas bus toliau, galėjo kelti tam tikras sąlygas... Bet Marija yra įsimylėjusi savo Viešpatį, ji pasirengusi jam tarnauti visame kame ir tuoj pat. Ji nedvejoja, neverčia Dievo laukti, kol apsispręs, ir neatideda.

Tačiau kiek kartų mes savo gyvenime daug ką atidedame – visas mūsų gyvenimas susideda iš atidėjimų, net dvasinio gyvenimo reikalai, sakė popiežius. Jis paminėjo kelias situacijas iš tikro gyvenimo: „Žinau, kad melstis yra gerai, bet šiandien neturiu laiko“; „Žinau, kad svarbu kitam padėti, reikia tai daryti, bet galėsiu tik rytoj“. Išsisukinėjame, pastebėjo Pranciškus ir prašė neatidėlioti nei maldos, nei pagalbos kitam.

Šiandien, kai jau visai priartėjo Kalėdos, Marija mus kviečia neatidėlioti savojo „Taip“. Kiekvienas ištariamas „Taip“ turi kainą, tačiau jis niekuomet nekainuos tiek, kiek kainavo Marijai, kurios drąsus ir noriai ištartas „Taip“, „Tebūna man, kaip tu pasakei“ atnešė žmonijai išganymą.

Kokius „Taip“ galime ištarti mes? Dabartiniais sunkiais laikais užuot verkšlenę dėl to, ką pandemija kliudo daryti, padarykime ką nors tiems, kurie už mus turi mažiau: padovanokime ką nors ne sau ir savo draugams, o stokojančiam, kurį visi užmiršę. Ir dar vienas patarimas: idant Jėzus užgimtų mumyse, parenkime jam savo širdis, melskimės, nepasiduokime vartotojiškumui. Svarbiausia – Jėzus.  

Broliai, seserys, vartotojiškumas užgrobė Kalėdas. Jo nerasime Betliejaus prakartėlėje. Joje vargo ir meilės kupina tikrovė. Parenkime savo širdis, kad jos būtų panašios į Marijos širdį – laisvą nuo nuodėmės, svetingą, pasirengusią priimti Dievą.

Marijos žodžiai: „Tebūna man, kaip tu pasakei“ yra paskutinieji, ištarti šį paskutinįjį advento sekmadienį; jie kviečia dar vienu konkrečiu žingsniu priartėti prie Kalėdų. Jei Jėzaus gimimas nepalies mūsų gyvenimo – mano, tavo, mūsų visų – jis praeis bergždžiai, sakė popiežius. „Viešpaties angelo“ maldoje sakome: „Teesie man pagal Tavo žodį“. Marija tepadeda mums, kad šitaip pasakytume visu savo gyvenimu ir kad tokiu pat nusistatymu per likusias dienas gerai pasirengtume Kalėdoms. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 20, 13:28