Paieška

Mišios Šv. Petro bazilikoje 2019 12 01 Mišios Šv. Petro bazilikoje 2019 12 01 

Popiežius parašė pratarmę knygai apie kongietiškąjį ritą

Pernai gruodžio 1-ąją popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro bazilikoje, kuriose dalyvavo Romoje gyvenančios katalikų kongiečių, Kongo Respublikos ir Kongo Demokratinės Respublikos piliečių, bendruomenės atstovai. Mišios buvo aukojamos kongietiškosiomis apeigomis. Praėjus metams nuo popiežiaus aukotų Mišių, šių metų gruodžio 1-ąją, buvo pristatyta kongietės vienuolės sesers Ritos Mboshu knyga apie kongietiškąjį ritą, kuriai pratarmę parašė popiežius Pranciškus. Popiežius taip pat pasveikino antradienį po pietų vykusio knygos pristatymo dalyvius.

Popiežius primena, kad vienas Vatikano II Susirinkimo liturginės reformos tikslų buvo pasiūlyti normas, kurios padėtų į liturgijos šventimą įtraukti įvairių tautų tradicijas. Pranciškus primena ir Jono Pauliaus II raginimą ir padrąsinimą labiau įkultūrinti liturgiją vietinėse tradicijose, išsakytą Kongo vyskupams jų vizito ad limina metu 1988 m.

Pratarmėje knygai apie kongietiškąsias apeigas popiežius Pranciškus primena, kad liturgijos ir vietinių kultūrų santykiui buvo nemažai dėmesio skiriama ir dar neseniai Vatikane vykusiame Amazonijai skirtame Vyskupų sinode.

Popiežius džiaugiasi, kad dabar pasirodanti knyga apie Kongo apeigas atskleidžia jų  dvasinę ir bažnytinę reikšmę. Kongo apeigose girdėdami vietines kalbas, matydami spalvas ir kūno judesius aiškiai suprantame, kad pagrindinis veikėjas yra Dievo tauta, giedanti, šlovinanti ir dėkojanti už išgelbėjimą. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 01, 15:31