Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius pranešė apie būsimus šeimos metus

Popiežius Pranciškus sekmadienį, gruodžio 27-ąją, Šventosios šeimos šventės dieną, pakvietė Šventosios šeimos pavyzdžiu iš naujo atrasti šeimos branduolio ugdymo vertybę. Kalbėdamas sekmadienio vidudienį prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius patikino, jog ši šventė mums primena santuokinės ir šeimos meilės idealą, apie kurį kalba prieš penkerius metus paskelbtas apaštališkasis paraginimas „Amoris laetitia“.

Kovo 19 dieną sukanka „Amoris laetitia“ pasirašymo penktosios metinės, priminė popiežius ir pridūrė, kad bus minimi „Amoris laetitia“ skirti metai ir kad jie bus proga pagilinti šį dokumentą.

Popiežius pakvietė bažnytines bendruomenes ir šeimas dalyvauti šeimos metų pastoracinėse iniciatyvose, kurias koordinuos Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija, prašė pagilinti dokumento „Amoris laetitia“ turinį dikasterijos parengtais pastoraciniais siūlymais ir priemonėmis, Šventosios šeimos pavyzdžiu iš naujo atrasti šeimos branduolio ugdymo vertybę.

„Ji privalo būti paremta meile, kuri visuomet atnaujina santykius atversdama vis naujus vilties horizontus. Šeimoje galima patirti nuoširdžią bendrystę, kai ji yra maldos namai, kai meilė gili ir tyra, kai atleidimas užgožia nesutarimus, kai kasdienio gyvenimo kartumą nuslopina vienų kitiems meilė ir nuolankiai vykdoma Dievo valia. Šitaip šeima atsiveria džiaugsmui, kurį Dievas dovanoja visiems, kurie moka džiaugsmingai dalytis. Ji drauge atranda dvasinę jėgą atsiverti išorei, kitiems, brolių tarnystei, bendradarbiaujant dėl visuomet naujo ir vis geresnio pasaulio sukūrimo; todėl ji gali tapti teigiamų paskatų ugdytoja, evangelizuotoja, liudijanti gyvenimo pavyzdžiu.“

Mergelė Marija, į kurią kreipiamės „Viešpaties Angelo“ maldos žodžiais, tesuteikia viso pasaulio šeimoms galimybę žavėtis evangeliniu Šventosios šeimos idealu, kad jos taptų naujos žmonijos, konkretaus ir visuotinio solidarumo raugu.

Šventojo Sosto Pasauliečių, šeimos ir gyvybės dikasterija informuoja apie popiežiaus paskelbtus šeimos metus „Amoris laetitia“ portale amorislaetitia.va arba diskasterijos portale laityfamilylife.va.

Dikasterija pranešė, kad šeimai skirti „Amoris laetitia“ metai prasidės kovo 19-tąją dieną, šv. Juozapo, Švč. M. Marijos sužadėtinio, iškilmės dieną ir bus užbaigti per X-jį pasaulinį šeimos suvažiavimą Romoje 2022 metų birželio 26 dieną. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 27, 12:33