Paieška

Popiežius: ar mūsų aplinkoje netrūksta socialinės draugystės?

Popiežius pasiuntė video žinią Argentinoje nuotoliniu būdu vykstančių 23-ųjų socialinės sielovados dienų dalyviams.

Šiemetinių dienų tema: „Susitikimo kultūros link. Šalis visiems“. Daugiausia dėmesio skiriama prieš porą mėnesių paskelbtai popiežiaus Pranciškaus socialinei enciklikai „Fratelli tutti“.

Sveikindamas renginio dalyvius popiežius pirmiausiai primena, kad dar nelabai tolimoje praeityje jis pats yra ne kartą dalyvavęs Argentinos Bažnyčios kasmet rengiamose socialinės sielovados dienose. Toliau savo žinioje popiežius prisipažįsta, kad neseniai paskelbtoje enciklikoje svarstoma brolybės ir socialinės draugystės tematika jam yra labai brangi. Socialinės draugystės tema man labai rūpi, sakė popiežius, nes dėl nuodėmės, dėl mus valdančių aistrų pasiduodame priešiškumui. Mes pamirštame, kad mūsų pašaukimas yra harmonija, brolybė, socialinė draugystė.

Negali būti socialinės draugystės neklausant, ką kitas žmogus mums sako. O jei noriu išklausyti kitą žmogų, mano širdis turi būti įsitikinusi, kad jis turi man ką pasakyti, kad jis gali man ką nors gero pasakyti. Pasak popiežiaus, yra du dideli socialinės draugystės priešai. Pirmasis – ideologijos, kurios nuginkluoja žmogaus prigimčiai būdingą konkretumą. Antrasis priešas yra aistros, kurios bando pašalinti kitą, neleisti užimti jam priklausančios vietos. Klauskime savęs, ragino Pranciškus, – ar mumyse, ar mus supančioje aplinkoje egzistuoja socialinė draugystė? Jei viešpatautų socialinė draugystė, nebūtų vietos karams ir jokiam priešiškumui. Pagal mūsų bendro gyvenimo vaisius matome, ar jame pakankamai yra socialinės draugystės. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 04, 09:35