Paieška

Popiežiaus Pranciškaus audiencija ambasadoriams Popiežiaus Pranciškaus audiencija ambasadoriams 

Popiežius ambasadoriams: kartu žadinkime visų žmonių brolybę

Popiežius linki, kad prie Šventojo Sosto savo valstybėms atstovaujantys ambasadoriai savo veikla ugdytų susitikimo kultūrą. „Jos reikia siekiant įveikti nesusitarimus ir skirtingumus, kurie taip dažnai kliudo tarptautinės bendruomenės išsikeltų siekių ir kilnių idealų įgyvendinimui“, – pasakė penktadienį popiežius Pranciškus.

Popiežius kreipėsi į dešimt naujų ambasadorių, šiomis dienomis pradėjusių misiją prie Šventojo Sosto: du iš ES – Danijos ir Estijos, du iš Vidurinės Azijos – Kazachstano ir Uzbekistano, po vieną iš Azijos ir Artimųjų Rytų – Indijos ir Jordanijos – ir keturis iš Afrikos – Mauritanijos, Ruandos, Zambijos ir Madagaskaro. Popiežius prašė ambasadorių perduoti jo sveikinimus valstybių vadovams, sakė, kad meldžiasi už juos ir visus jų tautiečius.

Pranciškus reiškė viltį, kad valstybių vadovai pagarbiu dialogu vieningai šalins planetai gresiančius naujus rimtus pavojus, keliančius grėsmę ateities kartoms. Pasak Pranciškaus, pripažindami kiekvieno asmens orumą, galime sužadinti pasaulinį visų žmonių brolybės siekį.

Visi matėme, kad 2020 metai bus didelių humanitarinių iššūkių metai – bado, masinės žmonių migracijos dėl karų, ekonominės krizės, klimato kaitos. Pandemija paaštrino socialinę nelygybę, vargstantieji rizikuoja likti už borto. Krizė leido suprasti, kad „visi plaukiame viena valtimi, esame pažeidžiami ir pasimetę, tačiau tuo pat metu – svarbūs ir reikalingi, visi turime irkluoti kartu, vieni kitus guosti“, – pasakė popiežius, priminęs savo kalbą, pasakytą adoracijos ir maldos už pandemijos ištiktą žmoniją susitikimo metu kovo 27 dieną tuščioje Šv. Petro aikštėje.

„Kiekvienas iš mūsų esame siunčiami kasdien darbuotis dėl teisingesnio, broliškesnio ir vieningesnio pasaulio“, – pasakė ambasadoriams popiežius. Jis užtikrino, kad Šventasis Sostas, kaip tarptautinės bendruomenės narys, siekia tarnauti pasaulio bendrajam gėriui, primindamas įvairių žmonių, tautų ir valstybių gyvenimo klausimų antropologinius, etinius ir religinius aspektus. (SAK / Vatican News)

2020 gruodžio 04, 12:05