Paieška

Popiežiaus žinia susitikimo klimato kaitos klausimais dalyviams

Šeštadienį, gruodžio 12-ąją, buvo surengtas nuotolinis klimato kaitos tikslų aukščiausiojo lygio susitikimas, skirtas penktosioms Paryžiaus susitarimo priėmimo metinėms. Šeštadienio virtualus susitikimas – tai vienas parengiamųjų įvykių 26-ajai Jungtinių Tautų bendrosios klimato kaitos konvencijos šalių konferencijai (COP 26), kuri 2021 m. lapkričio 1–12 d. turi įvykti Glazge. Nuotoliniu būdu vykusio susitikimo dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus.

Klimato kaitos klausimai susiję ne vien su aplinkosaugos sfera, bet yra labai svarbūs ir jos etiniai, socialiniai, ekonominiai ir politiniai aspektai, ypač įtaka, daroma vargingiausių ir pažeidžiamiausių žmonių gyvenimui, sakė popiežius virtualaus susitikimo dalyviams perduotoje video žinioje.

Toliau kalbėdamas apie konkrečias priemones, susijusias su vadinamojo nulinės anglies dioksido emisijos tikslo siekimu, tai yra su įsipareigojimu pasiekti pusiausvyrą tarp anglies dioksido išskyrimo į atmosferą ir jo pašalinimo iš atmosferos, popiežius sakė, kad Šventasis Sostas prisijungia prie šio tikslo, veikdamas dviem lygmenimis. Visų prima Vatikano valstybė yra įsipareigojusi iki 2050 m. pasiekti išskiriamo ir pašalinamo anglies dioksido balansą. Kita vertus, Šventasis Sostas yra įsipareigojęs skatinti integralios ekologijos ugdymą. Popiežius paminėjo savo inicijuotą visuotinę ugdymo sutartį, skirtą katalikiškoms mokykloms ir universitetams, taip pat „Pranciškaus ekonomikos“ iniciatyvą, kurioje dalyvauja jaunieji ekonomistai, verslininkai ir finansų ekspertai.

Visas pasaulis turi keisti kursą, sakė Pranciškus, negalime atimti iš būsimųjų kartų geresnės ateities vilties. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 12, 16:37