Paieška

Susitikimas Vatikane 2019 04 11 Susitikimas Vatikane 2019 04 11 

Popiežiaus, anglikonų ir presbiterijonų vadovų laiškas Pietų Sudanui

Popiežius Pranciškus, Anglikonų Bažnyčios vadovas arkivyskupas Justin Welby ir Škotijos Bažnyčios moderatorius Martin Fair pasirašė bendrą laišką, adresuotą Pietų Sudano vadovams, prašydami stiprinti taiką šalyje.

Džiaugiamės matydami jūsų padarytą pažangą siekiant taikos, tačiau kartu suprantame, jog to dar nepakanka, kad jūsų žmonės galėtų jaustis saugūs ir ramiai kurti savo gyvenimą, rašoma trijų Bažnyčių lyderių pasirašytame laiške. Dabartiniu kalėdiniu laikotarpiu visi tikintieji prisimena, kad mūsų Viešpats Jėzus Kristus atėjo į pasaulį tarp paskutiniųjų. Vėliau jis visus, kurie nori būti didūs jo karalystėje, pakvietė būti kitų tarnais.

Laiške primenamas 2019 m. balandžio mėnesį Vatikane vykęs susitikimas, kuriame dalyvavo popiežius, Anglikonų ir Škotijos Bažnyčių vadovai bei Pietų Sudano politiniai lyderiai. Jo metu Sudano vadovai įsipareigojo įgyvendinti prieš tai pasirašytą taikos sutartį ir pradėti kurti šalyje taikų, saugų ir teisingą gyvenimą. Bendras trijų Bažnyčių vadovų laiškas baigiamas patikinimu, kad jie meldžiasi už sėkmingą visų įsipareigojimų įgyvendinimą ir patvirtina, jog ir toliau galioja jų pažadas visiems trims kartu apsilankyti sutaikintame Pietų Sudane.

Pernai balandžio 10–11 dienomis Vatikane vykęs katalikų, anglikonų ir Škotijos presbiterijonų Bažnyčių vadovų bei Pietų Sudano politinių vadovų ir krikščionių lyderių susitikimas buvo pavadintas „dvasinėmis ir diplomatinėmis rekolekcijomis“. Užbaigiant pernykštį susitikimą įvyko neregėtas, daugelį nustebinęs, o kai kuriuos katalikus pasaulyje netgi papiktinęs dalykas – popiežius atsiklaupė prieš Sudano politinius lyderius ir, prašydamas siekti taikos, pabučiavo jiems kojas. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 24, 12:16