Paieška

Pasitarimas dėl krizės Sirijoje ir Irake. Popiežiaus žinia

Ketvirtadienį, gruodžio 10-ąją, Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija surengė pasitarimą, skirtą Sirijos ir Irako humanitarinei krizei. Nuotoliniu būdu vykusiame posėdyje dalyvavo penkios dešimtys asmenų – katalikiškų šalpos organizacijų, bažnytinių institucijų bei vienuolijų, veikiančių Sirijoje, Irake ir kaimyninėse šalyse, atstovai, vietos vyskupai ir apaštališkieji nuncijai abiejose šalyse. Virtualaus susitikimo pradžioje buvo perduota Šventojo Tėvo video žinia.

„Visos pastangos – mažos ar didelės – dedamos į taikos procesą, yra tarsi plytos, iš kurių statome teisingą ir atvirą visuomenę, kurioje kiekvienas gali rasti sau vietą ir ramiai gyventi“, – sakė popiežius. „Aš galvoju visų pirma apie žmones, kurie turėjo palikti savo namus, bėgdami nuo karo siaubo, ieškodami geresnių gyvenimo sąlygų sau ir savo artimiesiems. Pirmiausiai prisimenu krikščionis, kurie buvo priversti apleisti vietas, kuriose gimė ir augo, kur jų tikėjimas vystėsi ir turtėjo. Turime užtikrinti, kad krikščionys šiuose kraštuose ir toliau galėtų būti, kaip visada buvo, taikos, pažangos, vystymosi ir susitaikinimo tarp žmonių ir tautų ženklas.“

Toliau popiežius kalbėjo apie visus pabėgėlius, laukiančius dienos, kada galės sugrįžti į savo namus. „Kreipiuosi į tarptautinę bendruomenę ir prašau dėti visas pastangas, kad jie galėtų sugrįžti ir kad būtų garantuotas tam reikalingas saugumas ir ekonominės sąlygos“, – sakė Pranciškus.

Galiausiai popiežius kreipėsi į katalikų organizacijas, teikiančias humanitarinę pagalbą Sirijos ir Irako gyventojams, drąsino visus, kurie, sekdami gerojo samariečio pavyzdžiu, stengiasi padėti pabėgėliams ir savo šalių viduje perkeltiems asmenims. „Kaip jau ne kartą sakiau, Bažnyčia nėra nevyriausybinė organizacija“, – pridūrė popiežius. Labdaringi veiksmai turi būti įkvėpti Evangelijos, turi būti suvokiami kaip Bažnyčios pagalba Bažnyčiai.

Po Šventojo Tėvo sveikinimo pasitarimą pradėjo Vatikano valstybės sekretorius kardinolas Pietro Parolin. Po to buvo kalbama apie politinę-diplomatinę situaciją, kurią pristatė Vatikano sekretorius santykiams su valstybėmis arkivyskupas Paulas Richardas Gallagheris ir nuncijus Sirijoje kardinolas Mario Zenari. Toliau dvi su puse valandos trukusio  nuotolinio posėdžio metu buvo aptartos prioritetinės sritys, į kurias turi būti sutelkti humanitarinės pagabos veiksmai ir tam reikalingos priemonės. Tarp kalbėjusiųjų buvo ir Jungtinių Tautų vyriausiasis pabėgėlių komisaras Filippo Grandi.

Ketvirtadienio pasitarimas ypač aktualus dabartiniu pandemijos krizės metu, kuri dar labiau pagilino ir šiaip jau labai sunkią humanitarinę padėtį. Konfliktas Sirijoje ir Irake sukėlė vieną rimčiausių humanitarinių krizių per pastaruosius dešimtmečius. Šventasis Sostas, be diplomatinės veiklos, aktyviai dalyvauja humanitarinės pagalbos programose. Bažnytinis pagalbos tinklas, sukurtas jau 2014 m., suteikė įvairios paramos už daugiau nei milijardą dolerių. JTO šaltinių duomenimis, Sirijoje šiuo metu yra 11 milijonų, o Irake – 4 milijonai žmonių, kuriems reikalinga humanitarinė pagalba. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 10, 18:22