Paieška

Gvadalupės Švč. M. Marijos šventės Mišios Vatikano bazilikoje

Gruodžio 12-ąją Bažnyčios liturginis kalendorius mini Gvadalupės Švč. M. Mariją. Šia proga popiežius Pranciškus aukojo Mišias Šv. Petro bazilikoje. Paprastai šioje šventėje dalyvaudavo keli tūkstančiai Romoje gyvenančių katalikų iš Lotynų Amerikos šalių. Šiemet dėl pandemijos popiežiaus aukotose Mišiose labai gausiai lotynų amerikiečių bendruomenei galėjo atstovauti tik kelios dešimtys žmonių.

Ispanų kalba aukotų Mišių homilijoje popiežius Pranciškus komentavo tris raktažodžius – gausa, palaiminimas ir dovana, kurie, pasak jo, paaiškina Kalėdoms mus rengiančio advento liturginio meto prasmę. Gausa, nes Dievas visada duoda save apsčiai, visada gausiai apdovanoja. Apie palaiminimą mums šiandien kalba Marijos susitikimo su giminaite Elzbieta scena. Palaiminimas – tai Dievo stilius. Jis visada mums linki gera. Trečiasis žodis – dovana – mūsų mintis kreipia į didžiąją Dievo dovaną – jo Sūnaus gimimą dėl mūsų išganymo. Šiandien pagerbdami mūsų Motiną Mariją prašome Dievą malonės sekti jos gyvenimo pavyzdžiu – būti dosniems, visiems linkėti gera, paversti savo gyvenimą dovana kitiems. (JM / Vatican News)

2020 gruodžio 12, 12:14