Paieška

Sant'Andrea apostolo.jpg

Šv. Andriejaus iškilmė Konstantinopolio patriarchate. Popiežiaus laiškas

Lapkričio 30 dieną Konstantinopolio ortodoksų patriarchas Baltramiejus vadovavo Šv. Andriejaus – „Pirmojo pašauktojo“ – liturginei iškilmei. Šis apaštalas vadinamas Konstantinopolio Bažnyčios steigėju ir dangiškuoju globėju. Šventėje dalyvavo Šventojo Sosto delegacija, vadovaujama kardinolo Kurto Kocho, Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pirmininko, ir Ukrainos premjeras Denysas Šmyhalia, taip pat su nedidele palyda.

Kaip rašoma interneto svetainės „Orthodox Times“ straipsnyje, Ortodoksų Bažnyčia atsimena apaštalą Andriejų kaip išmintingą, pamaldų ir teisų krikščionybės skelbėją. Jis buvo apaštalo Petro brolis, žvejas iš Galilėjos Betsaidos, kuris troško įsitikinti, ar pranašystės apie pasaulio išgelbėjimą yra tikros. Dėl to jis visų pirma tapo Jono Krikštytojo mokiniu, o, išgirdęs jo žodžius apie Jėzų, tapo Jėzaus mokiniu ir buvo pradėtas vadinti „pirmuoju pašauktuoju“.

Pasakojama, kad apaštalas Andriejus įsteigė ir kurį laiką kaip vyresnysis vadovavo krikščionių bendruomenei romėnų imperijos uostamiestyje Byzantium, kuris vėliau pradėtas vadinti Konstantinopoliu, o šiandien žinomas Stambulo vardu.

Šventojo Sosto delegaciją sudarė, kaip minėta, kardinolas Kochas, vyskupas Brianas Farrellas ir mons. Andrea Palmieri, dar du Popiežiškosios krikščionių vienybės tarybos pareigūnai. Lapkričio 29 dieną jie susitiko su patriarchu Baltramiejumi, o pirmadienį dalyvavo patriarcho vadovautose apeigose patriarchalinėje šv. Jurgio bažnyčioje.

Tai prieš keliasdešimt metų gimusi ekumeninė tradicija: Šventojo Sosto delegacija vyksta į Stambulą minėti šv. Andriejaus liturginės šventės, o Konstantinopolio patriarchatas siunčia delegaciją į Romą, kai yra minima šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus, Romos Bažnyčios steigėjų ir dangiškųjų globėjų, liturginė iškilmė. Kartais aplinkybės leidžia atvykti ne vien delegacijai, bet ir pačiam patriarchui arba popiežiui. Keletą kartų per Petrines patriarchas Baltramiejus lankėsi Romoje ir pats, 2006 metais bei 2014 metais, šv. Andriejaus iškilmės proga priėmė Benediktą XVI, o vėliau Pranciškų. 1979 metais jo pirmtakas patriarchas Demetrijus priėmė šv. Joną Paulių II.  

Lapkričio 30 dienos iškilmėse kardinolas Kurtas Kochas perskaitė popiežiaus Pranciškaus laišką patriarchui Baltramiejui ir sveikinimą visiems Konstantinopolio patriarchato vyskupams, dvasininkams, vienuoliams ir tikintiesiems.

Šventasis Tėvas laiške priminė paskutinį iš daugelio jo ir Baltramiejaus susitikimų, praėjusio spalio mėnesį Romoje surengtą maldos iniciatyvą už taiką, kurioje dalyvavo krikščioniškų konfesijų ir kitų religijų atstovai. Žmoniją kankina daug karinių konfliktų, gimsta naujų. Be abejo, netrūksta valstybinių ir tarptautinių iniciatyvų jiems spręsti, tačiau, galų gale, konfliktai užges tada, kai visi žmonės įsisąmonins, jog jie atsakingi vienas už kitą kaip broliai ir seserys. Tokioje šviesoje krikščioniškos Bažnyčios ir kitos religinės tradicijos turi ypatingą pareigą rodyti dialogo, abipusės pagarbos ir bendradarbiavimo pavyzdį.

„Aš patyriau, jausdamas gilų dėkingumą Dievui, tokią brolybę mūsų tiesioginių įvairių susitikimų metu. Šiuo požiūriu pripažįstu, jog Ekumeninis Konstantinopolio patriarchatas troško didesnio artumo ir abipusio supratimo anksčiau, nei Katalikų Bažnyčia ir kitos Bažnyčios įsitraukė į dialogą“, – rašo popiežius Pranciškus, cituodamas lygiai prieš šimtą metų Konstantinopolio ekumeninio patriarchato sinodo pasaulio Bažnyčioms išsiųstą laišką, kuriame jos raginamos pažinti, remti, gerbti viena kitą, mažinti įtampas, ištiesti pagalbos ranką, kai reikia.

„Mes galime dėkoti Dievui, kad santykiai tarp Katalikų Bažnyčios ir Ekumeninio patriarchato per pastaruosius šimtą metų labai pagerėjo, nors vis dar siekiame visiškos bendrystės – bendro Eucharistijos šventimo. Nors kliūčių yra, tikiu, kad, einant drauge, vienas kitą mylint, tęsiant teologinį dialogą, pasieksime tą tikslą. Ši viltis remiasi mūsų bendru tikėjimu į Jėzų Kristų, siųstą Dievo Tėvo suburti žmones į vieną kūną, būti vienos ir šventos Bažnyčios, Dievo šventovės, kurioje visi mes esame gyvieji akmenys sulig Šventosios Dvasios suteiktomis dovanomis ir tarnystėmis, kertiniu akmeniu. Su tokiomis mintimis atnaujinu šilčiausius linkėjimus Šv. Andriejaus šventės proga ir siunčiu taikos apsikabinimą Viešpatyje“, – priduria popiežius Pranciškus patriarchui Baltramiejui laiške, kurį šventės liturgijos metu perskaitė jo delegatas kardinolas Kurtas Kochas. (RK / Vatican News)

2020 lapkričio 30, 13:34