Paieška

Popiežius: naudokime Dievo dovanas darydami gera

Sekmadienio vidudienį kreipdamasis į maldininkus, susirinkusius į Šv. Petro aikštę kalbėti „Viešpaties Angelo“ maldos, popiežius Pranciškus dar kartą komentavo Mišių Evangelijos palyginimą apie talentus.

„Šis palyginimas galioja visiems, bet ypač krikščionims. Jis labai aktualus šiandien, kai minime Pasaulinę vargstančiųjų diena“, – sakė Pranciškus. „Mes visi esame Dievo apdovanoti. Būdami Kristaus mokiniai, mes gavome tikėjimą, Evangeliją, Šventąją Dvasią, sakramentus... Šias dovanas turime naudoti darydami gyvenime gera, tarnaudami Dievui ir broliams bei seserims. Šiandien Bažnyčia mums sako: „Naudok tai, ką esi iš Dievo gavęs, tarnaudamas vargstantiesiems“. Kartais mes manome, kad būti krikščioniu – tai tik nedaryti nieko bloga. Nedaryti nieko bloga yra gerai. Bet nedaryti gera nėra gerai.“

„Brangūs broliai ir seserys, kiekvienas savo širdyje pakartokime, ką šiandien mums sako Jėzus: „Vargšui ranką ištiesk“. Jėzus šiandien mums sako: „Vargšas – tai aš“.

Baigdamas popiežius prašė melsti Mergelės Marijos užtarimo. Ji, gavusi didžiąją dovaną – Jėzų, jo nesisavino, bet atidavė pasauliui, Dievo tautai.  Iš jos mokykimės ištiesti ranką vargstantiesiems.

Po kartu su Šv. Petro aikštėje buvusiais maldininkais kalbėtos „Viešpaties Angelo“ maldos popiežius išreiškė savo artumą nuo taifūno ir potvynių nukentėjusiems Filipinų gyventojams; paminėjo Dramblio Kaulo Krante švenčiamą nacionalinę susitaikinimo dieną, prašė melstis už Rumunijoje COVID-19 ligoninėje kilus gaisrui žuvusius žmones. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 15, 12:21