Paieška

Popiežius: krikščionis gyvena atsimindamas ateitį

Popiežius Pranciškus pasiuntė žinią Italijoje kasmet rengiamam Bažnyčios socialinio mokymo festivaliui. Šiemet jis vyksta lapkričio 26–29 dienomis; jo tema: „Ateities atmintis“. Tradicinį susitikimą kuriame nors Italijos mieste šiemet dėl pandemijos pakeitė virtualus susitikimas internete. Popiežiaus žinios nuotolinio susitikimo dalyviai klausėsi ketvirtadienio vakarą.

„Šiais metais jūsų pasirinkta tema „Ateities atmintis“ atrodo šiek tiek neįprasta, bet kartu ji labai kūrybinga“, – sakė popiežius. „Mums, krikščionims, ateitis turi vardą ir jos vardas yra viltis. Viltis yra širdies dorybė, kuri neužsidaro tamsoje, nesustoja praeityje, negyvena tik dabartimi, bet trokšta sulaukti rytojaus. Ką mums reiškia rytojus? Tai išganytas, atpirktas gyvenimas, susitikimo su meilės Trejybe džiaugsmas. Šia prasme būti Bažnyčia reiškia kūrybiškai žiūrėti į mūsų galutinį tikslą, nepasiduoti nostalgijos pagundai, kuri yra tikra dvasinė patologija.“

„Mes visi esame gimę iš Krikšto“, – tęsė Pranciškus. „Mums buvo padovanotas gyvenimas, kuris yra bendrystė su Dievu, su kitais žmonėmis ir su kūrinija. Todėl esame kviečiami gyventi mums duotą gyvenimą maldos artume su Viešpačiu, liudydami meilę sutinkamiems žmonėms ir pagarbą mūsų motinai žemei.“

„Pašaukimas gyventi atsimenant ateitį reiškia, kad Bažnyčios – didžiosios Dievo tautos – nariai jau žemėje turi gyventi kaip būsimos Dievo karalystės gyventojai. Gyventi kaip tikintiesiems reiškia liudyti tą būsimąjį gyvenimą, į kurį esame pašaukti.“ Pasak Pranciškaus, reikia tai nuolatos atsiminti, kad galėtume atsispirti pagundai savo pašaukimą skelbti Evangeliją suvokti tik siaurame sociologiniame horizonte, kad savo krikščioniškojo pašaukimo nematuotume tik ekonominių teorijų ir rinkodaros matais. Gyvendami pasaulyje turime kūrybingai liudyti mums padovanotą gyvenimą su Dievu. Tik taip sugebėsime patraukti žmonių žvilgsnius ir širdis į Jėzaus Evangeliją, o kartu pasieksime, kad ir ekonomikoje bei politikoje būtų daugiau gerumo ir meilės. (JM / Vatican News)

2020 lapkričio 27, 12:48