Paieška

Naujas palaimintasis, kreipimasis dėl Kalnų Karabacho

Lapkričio 1 dienos sekmadienio vidudienio susitikime popiežius taip pat priminė svarbius įvykius Bažnyčios ir pasaulio gyvenime: naujo palaimintojo paskelbimą, konfliktą Kalnų Karabache, žemės drebėjimą Egėjo jūroje, saleziečių šeimos rengiamą bėgimą ir pirmadienį aukosimas šv. Mišias už mirusius tikinčiuosius.
Palaimintasis M. Mc Givney
Palaimintasis M. Mc Givney

„Vakar Hartforde (JAV) palaimintuoju paskelbtas Michael Mc Givney, kunigas ir Kolumbo riterių organizacijos steigėjas. Užsiimdamas evangelizacija visą gyvenimą stengėsi atsiliepti į stokojančiųjų poreikius, skatinti abipusę pagalbą. Jo pavyzdys tepaskatina ir mus vis labiau liudyti meilės Evangeliją. Paplokime naujam palaimintajam“, – pakvietė popiežius Pranciškus.

Kalnų Karabache bombos krenta ir miestuose
Kalnų Karabache bombos krenta ir miestuose

„Šią šventės dieną nepamirškime to, kas vyksta Kalnų Karabache, kuriame po trapių paliaubų vėl prasideda ginkluoti susirėmimai, auga aukų skaičius, toliau griaunami namai, infrastruktūra, maldos vietos, vis labiau įtraukiami civiliai. Tai tragiška“, – tęsė popiežius, kuris pakartojo savo prašymą visoms konflikte dalyvaujančioms pusėms kuo greičiau nustoti lieti nekaltą kraują. Kontroversija tebūnie sprendžiama ne smurtu, o derybomis, padedant tarptautinei bendruomenei. „Savo ruožtu esu arti visų, kurie kenčia, ir kviečiu prašyti šventųjų užtarimo, kad regione įsivyrautų stabili taika“.

„Taip pat melskimės už Egėjo jūros regiono žmones, kuriems prieš dvi dienas smogė stiprus žemės drebėjimas“, – pridūrė Šventasis Tėvas.

Pasveikinęs Romos miesto gyventojus ir piligrimus Pranciškus paminėjo saleziečių šeimos rengiamą tarptautinę iniciatyvą „Šventųjų bėgimas“. Šiemet bėgimo dalyviai lenktyniauja atskirai, pavieniui arba mažomis grupėmis, laikydamiesi atstumo, laikydamiesi sanitarinių reikalavimų. „Religiniam Visų Šventųjų minėjimui šis sporto renginys prideda liaudies šventės matmenį. Ačiū už jūsų iniciatyvą ir dalyvavimą“, – pasakė popiežius.

Pranciškus priminė, kad pirmadienio, lapkričio 2-osios, pavakare aukos šventąsias Mišias už mirusiuosius Teutonų kapinėse Vatikano miesto teritorijoje.

Teutonų kapinės Vatikano miesto valstybės teritorijoje
Teutonų kapinės Vatikano miesto valstybės teritorijoje

„Tokiu būdu dvasiškai vienijuosi su tais, kurie, laikydamiesi sanitarinių normų, visame pasaulyje melsis prie savo artimųjų kapų. Visiems linkiu geros šventės dvasinėje šventųjų draugijoje. Prašau nepamiršti melstis už mane. Skanių pietų ir iki pasimatymo“, – atsisveikino popiežius Pranciškus. (RK / Vatican News)  

 

2020 lapkričio 01, 13:55