Paieška

Laterano bazilikos fasadas Laterano bazilikos fasadas 

Laterano bazilikos pašventinimo metinės

„Šiandien, Laterano Šv. Jono bazilikos pašventinimo šventės dieną, atsiminkime, jog Viešpats trokšta gyventi kiekvienoje širdyje. Nors pasitaiko, kad nutolstame nuo Jo, Viešpačiui pakanka trijų dienų, kad atstatytų savąją šventyklą mumyse! (žr. Jn 2, 19)“, – pirmadienio žinutėje socialiniame „Twitter“ tinkle priminė popiežius Pranciškus.

Laterano Švenčiausiojo Išganytojo, šv. Jono Krikštytojo ir šv. Jono Evangelisto bazilika, kurios pašventinimo metinės minimos lapkričio 9-ąją, yra Romos vyskupo katedra. Kaip skelbia užrašas ant šventovės fasado, ji yra viso pasaulio bažnyčių motina ir galva – Sacrosancta lateranensis ecclesia omnium urbis et orbisecclesiarum mater et caput.

Laterano bazilikos altorius
Laterano bazilikos altorius

Laterano bazilika taip pat yra pirmoji oficialiai pašventinta bažnyčia po to, kai ketvirtojo amžiaus pradžioje imperatorius Konstantinas panaikino krikščionių persekiojimus. Imperatoriaus pastatydintą baziliką – dabartinės pirmtakę – 324 m. lapkričio 9 d. iškilmingai pašventino popiežius Silvestras. Nuo to laiko iki pat mūsų dienų ši bazilika yra Romos vyskupų katedra. Prie jos buvusiuose rūmuose popiežiai gyveno iki keturioliktojo amžiaus. Po vadinamosios Avinjono tremties (tai yra kelių iš Prancūzijos kilusių popiežių sprendimo savo sostinę perkelti į pietų Prancūzijos Avinjono miestą), 1378 m. sostui grįžus į Romą, popiežiai įsikūrė jau ne Laterane, bet prie Šv. Petro bazilikos. Tačiau Laterano bazilika ir toliau išsaugojo Romos vyskupo katedros ir svarbiausios bažnyčios statusą. (RK / Vatican News archyvas)

2020 lapkričio 09, 12:49