Paieška

Vatican News

Popiežius susitiko su Šveicarų gvardijos kariais

Penktadienio rytą popiežius Pranciškus priėmė naujus Šveicarų gvardijos korpuso karius, kurie sekmadienį po pietų duos iškilmingą priesaiką. Paprastai šveicarai duoda priesaiką gegužės 6-ąją, minėdami karius, kurie žuvo 1527 m. gindami popiežių. Šių metų priesaika dėl COVID-19 krizės pavasarį buvo perkelta į spalio 4-ąją.

Kreipdamasis į penktadienio ryto audiencijos dalyvius, popiežius pirmiausiai sveikino naujus karius, kurie daugybės prieš juos Vatikane tarnavusių savo tautiečių pavyzdžiu nusprendė skirti savo jaunystės laikotarpį tarnybai Petro įpėdiniui. Popiežius taip pat sveikino naujų karių šeimų narius, atvykusius į Romą jų sūnų ir brolių priesaikos šventės proga. Padėkos žodžius popiežius taip pat skyrė Šveicarijoje įkurto Popiežiškosios šveicarų gvardijos fondo atstovams.

Savo kalboje primindamas garbingą Šveicarų gvardijos korpuso istoriją, popiežius paminėjo šveicarų karių herojiškumą, paliudytą 1527 m. gegužės 6 d. ginant popiežių per iki mūsų dienų su liūdesiu minimą didįjį „Romos apiplėšimą“. To įvykio atminimas, sakė popiežius, tepadeda mūsų laikų jauniems krikščionims saugotis šiandien jiems gresiančių pavojų, nes dabartiniame socialiniame kontekste daugelis jaunų žmonių susiduria su grėsme, kad bus apiplėšta jų siela.

Popiežius linkėjo, kad tarnybos Romoje metus jie išnaudotų ir kaip dvasinio bei kultūrinio turtėjimo galimybę. Šiame mieste gausu istorijos, kultūros ir tikėjimo, todėl pasinaudokite jums siūlomomis galimybėmis tvirtinti savo kultūrinius ir dvasinius pamatus. Romoje praleistas laikas tetampa nepakartojamu jūsų gyvenimo laikotarpiu. Išgyvenkite jį su brolybės dvasia, padėdami vieni kitiems, džiugiai liudydami savo tikėjimą. „Priesaika, kurią duosite poryt, taip pat tesutvirtina jūsų ištikimybę per krikštą gautam pašaukimui. Nepamirškite, kad Viešpats visada yra su jumis. Nuoširdžiai linkiu jums visada jausti jo guodžiantį artumą“, – sakė jauniesiems šveicarams kariams Pranciškus. (JM / Vatican News)

2020 spalio 02, 11:45