Paieška

Popiežiaus audiencija Europos Tarybos ekspertų komiteto Moneyval delegacijai Popiežiaus audiencija Europos Tarybos ekspertų komiteto Moneyval delegacijai 

Popiežius: pinigai turi tarnauti, o ne valdyti

Popiežius Pranciškus padėkojo Europos Tarybos pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo prevencijos ekspertų organizacijos „Moneyval” atstovams už jų tarnystę ir vizitą Vatikane. Ketvirtadienį audiencijoje „Moneyval” delegacijai pasakytoje kalboje popiežius prisiminė Vatikane įvestas ekonominio skaidrumo ir kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu priemones, kalbėjo apie svarbą budėti, kad rinkai nebūtų leista spekuliuoti nešvariais pinigais „šventoje (žmonijos) šventykloje“.

Pasak popiežiaus, „Moneyval“ uždaviniai glaudžiai susiję su gyvybės apsauga, žmonijos taikingu sambūviu ir su finansais, kurių tvarkymas neturėtų skriausti silpniausiųjų ir labiausiai stokojančiųjų. „Viskas susiję“, – pridūrė Pranciškus kalboje paminėjęs savo naujosios enciklikos „Fratelli tutti“ mokymą.

Kartais dėl pinigų kaupimo neatsižvelgiama į jų kilmę, neteisėtas veiklas ar išnaudojimo situacijas. Atsitinka, kad prisilietus prie pinigo susitepama krauju, brolių krauju. Arba jie panaudojami bauginimui, paremti galingiausius ir tuos, kurie pasiryžę paaukoti brolių ir seserų gyvybes dėl valdžios, sakė popiežius.

Pranciškus paminėjo, kad enciklikoje Fratelli tutti, pagal popiežiaus šv. Pauliaus viziją (Populorum progressio 51) paprašė vietoj investicijų į baimę, branduolinį, biologinį ar cheminį ginklą panaudoti resursus taip, kad galutinai pasibaigtų badas skurdžiausiuose kraštuose, būtų sustiprintas šių šalių vystymasis, jų gyventojai neturėtų kliautis smurto priemonėmis ar iliuziniais sprendimais arba apleisti savo kraštų dėl oresnio gyvenimo kitur (Fratelli tutti 262).

Jėzus išvarė prekiautojus iš šventyklos sakydamas, jog negalime tarnauti Dievui ir pinigui (Mt 6, 24), priminė popiežius. Anot jo, kai ekonomika praranda žmogiškąjį veidą, tuomet pinigas nebetarnauja mums, o mes patys tampame pinigo tarnais. Tai tam tikra stabmeldystės forma, kuriai turime priešintis, kad būtų atkurta racionali tvarka dėl bendrojo gėrio, nes pinigai turi tarnauti, o ne valdyti. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 08, 12:27