Paieška

Popiežius: ne mes, bet Viešpats yra vynuogyno šeimininkas

Trumpoje katechezėje prieš sekmadienio vidudienio maldą popiežius Pranciškus komentavo Kristaus palyginimą apie vynininkus, kurie, norėdami pasisavinti vynuogyną, nužudė savininko tarnus ir netgi jo sūnų.

„Šiuo rūsčiu palyginimu Viešpats primena savo pašnekovams jiems skirtą atsakomybę. Jėzaus žodžiai labai aiškūs. Nemanykime, kad jie skirti tiktai tiems, kurie anais laikais atmetė Jėzų. Jie tinka visų laikų žmonėms, taip pat ir mums. Ir šiandien Dievas laukia, kad siųstieji dirbti į vynuogyną jo užaugintus vaisius atneštų jam“, – sakė Pranciškus.

„Visais laikais vykdantieji valdžią Dievo tautoje neišvengia gundymo siekti savo tikslų, o ne to, ko nori Dievas. Tačiau Viešpaties vynuogynas mums nepriklauso. Valdžia – tai tarnavimas. Ji turi būti vykdoma visų labui ir Evangelijos sklaidai.“

Popiežius priminė sekmadienio Mišių antrajame skaitinyje girdėtą šv. Pauliaus priminimą, kad Viešpaties vynuogyno darbininkams turi rūpėti tik tai, „kas teisinga, garbinga, teisu, tyra, mylėtina, giriama... dorybinga ir šlovinga“ (Fil 4, 8). Tik taip mes būsime Bažnyčia, kuri duos šventumo vaisių ir šlovins mus mylintį Dievą. Popiežius paragino šios malonės prašyti Mariją, kurią pagerbiame spalio mėnesį kalbėdami Rožinio maldą. (JM / Vatican News)

2020 spalio 04, 12:10