Paieška

Popiežius Pranciškus Popiežius Pranciškus 

Popiežius Misijų sekmadienį: krikščionys pašaukti būti „brolybės audėjais“

Sekmadienio evangelijos skaitinys pasakoja apie fariziejų veidmainystę ir mėginimą Jėzų sukompromituoti klausimu, ar mokėti mokesčius ciesoriui. Jėzus pripažįsta, kad mokesčius ciesoriui reikia sumokėti, nes ant monetos įspaustas jo atvaizdas. Bet kartu primena, kad kiekvienas asmuo savyje turi ir kitą – Dievo atvaizdą, todėl jam ir tik jam kiekvienas skolingas už savo egzistenciją, pasakė popiežius Pranciškus Misijų sekmadienio vidudienio maldos proga.

Jėzaus atsakyme – „atiduokite, kas ciesoriaus, ciesoriui, o kas Dievo – Dievui“ – glūdi aiškūs kriterijai, pagal kuriuos galima ne tik atskirti politinę sferą nuo religinės, bet ir atpažinti misijos gaires, tinkamas visų laikų tikintiesiems, taip pat šiandien mums, sakė popiežius.

Mokėti mokesčius, kaip ir laikytis teisingų valstybės įsakymų, yra piliečių pareiga. Kartu reikia pripažinti Dievo pirmumą žmogaus gyvenime ir istorijoje, gerbiant Dievo teisę dėl visko, kas jam priklauso.

Bažnyčios ir krikščionių misija ir yra kalbėti apie Dievą, liudyti jį savo laiko vyrams ir moterims. Tai įsipareigojimas, kurį visi pakrikštytieji pašaukti vykdyti nuolankiai ir drąsiai, savo įnašu prisidėti prie meilės civilizacijos, kurioje vyrautų teisingumas ir brolybė, kūrimo.

Prieš sukalbant maldą popiežius kreipėsi į švenčiausiąją Mergelę Mariją, kad ji padėtų visiems apsisaugoti nuo bet kokios veidmainystės, būti sąžiningais ir veiksmingais piliečiais. Ji tepadeda mums, Kristaus mokiniams, vykdyti misiją liudyti Dievą, kuris yra gyvenimo centras ir prasmė.

Po maldos popiežius prisiminė sekmadienį minėtą Pasaulinę misijų dieną, kurios tema: „Štai aš, siųsk mane!“, sakė, kad kiekvienas krikščionis yra žmonijos brolybės audinio audėjas. Kiekvienas krikščionis pašauktas būti „brolybės audėju“, ypač misionieriai ir misionierės dvasininkai, pasauliečiai, pašvęstieji, kurie sėja Evangelijos sėklą plačioje pasaulio dirvoje. Melskimės už juos, paremkime juos, sakė Pranciškus.

Popiežius šia proga dėkojo Dievui už Afrikos misionieriaus italo kun. Pierluigi Maccalli išlaisvinimą. Misionierius buvo pagrobtas 2018 metų rugsėjo 17 dieną Nigeryje, kai tarnavo Niamėjaus arkivyskupijos Bomoangos parapijoje. Dvejus metus nieko nebuvo žinoma apie jo likimą. Kiek vėliau paaiškėjo, jog kun. Maccalli, diecezinis kunigas, priklausantis Misijų Afrikoje draugijai, buvo laikomas ne Nigeryje, bet kaimyniniame Malyje. Praėjusios savaitės penktadienį, spalio 10 dieną, išlaisvintas misionierius sugrįžo į Italiją.

Popiežius paprašė Šv. Petro aikštėje susirinkusiųjų plojimu pasveikinti kunigą Maccalli ir su juo išlaisvintus dar tris buvusius įkaitus. „Toliau melskimės už visus misionierius ir katechetus, taip pat už pasaulyje persekiojamus misionierius“, – ragino Pranciškus.

Popiežius Pranciškus taip pat priminė Libijoje įstrigusių italų žvejų odisėją, reiškė viltį, kad jie greitai galės sugrįžti į namus, sulaikytus žvejus ir jų artimuosius pavedė Marijos, Jūrų Žvaigždės, globai. Popiežius sakė, kad malda lydi tarptautinio lygio susitikimus, kuriuose sprendžiami Libijos ateities klausimai.

„Broliai ir seserys, išmušė valanda sustabdyti visus priešiškumus, dialogu siekti Libijos taikos, stabilumo ir vienybės“, – sakė popiežius, susirinkusiųjų paprašęs pasimelsti už sulaikytus žvejus ir Libiją. (SAK / Vatican News)

Pranciškus: Mokėti mokesčius, kaip ir laikytis teisingų valstybės įsakymų yra piliečių pareiga
2020 spalio 18, 12:21