Paieška

Popiežiaus audiencija  „Marianum“ Popiežiaus audiencija „Marianum“ 

Popiežius: Marijos mokykla – gyvenimo mokykla

Popiežius Pranciškus šeštadienį susitiko su šiais metais savo įkūrimo 70-ąsias metines mininčio Romos mariologijos fakulteto „Marianum“ dėstytojais ir studentais.

„Galėtume savęs paklausti: ar mariologijos šiandien reikia Bažnyčiai ir pasauliui?“, – kreipėsi popiežius į savo svečius. „Atsakymas yra teigiamas, nes Marijos mokykla – tai gyvenimo mokykla“. Pasak popiežiaus, Marija yra mūsų mokytoja dėl to, kad ji yra savo Sūnaus mokinė. „Ji gali mus geriausiai išmokyti žmogiškojo ir krikščioniškojo gyvenimo abėcėlės.“

Toliau savo kalboje popiežius kalbėjo apie du Marijos apibūdinimus, kuriuos randame Šventajame Rašte, – motina ir moteris. Giminaitė Elzbieta Mariją pavadino „Viešpaties Motina“ (Lk 1, 43). Jėzus mirdamas savo mokiniui Jonui ir mums visiems tarė: „Štai tavo motina“ (Jn 19, 27). Mūsų išganymo valandą, tą akimirką, kai už mus atidavė gyvybę, Jėzus mums davė ir motiną. Jėzus norėjo, kad mes per gyvenimą keliautume su motina, su geriausia iš visų motinų.

Bažnyčia turi iš naujo atrasti savo motiniškąją širdį, kuri plaktų, trokšdama vienybės, sakė Pranciškus. Mums visiems reikia motiniško švelnumo, nes tik dovanojimas, rūpinimasis ir dalijimasis palaiko žmonijos šeimos vienybę. Marija yra motina, kuri mus moko susitikimo ir ėjimo kartu meno.

Kalbėdamas apie Mariją Šventasis Raštas ją vadina Naująja Ieva, moterimi, apsivilkusia saule. Jei moters vaidmuo toks svarbus išganymo istorijoje, jis turi būti tiek pat svarbus ir pasaulio bei Bažnyčios gyvenime. Tačiau kiek daug moterų šiais laikais nesulaukia savo orumo pripažinimo! Pasak Pranciškaus, mariologijos užduotis – siekti, kad moterys turėtų daugiau teisių. Moters vaidmuo turi būti pripažįstamas jau vien dėl to, kad per moterį Dievas atėjo į pasaulį. (JM / Vatican News)

2020 spalio 24, 14:12