Paieška

Popiežius: kurti tvarią ekologiją saikingumu

Praėjo penkeri metai nuo enciklikos apie kūrinijos apsaugą „Laudato si’“ paskelbimo: koks jos poveikis dabartiniam pasauliui ir ar ji padėjo atrasti naujus būdus kurti tvarią ekologiją? Atsakymų į šiuos ir kitus šiuolaikinių ekologinių problemų keliamus klausimus ieško „EcoOne“ – Fokoliarų sąjūdyje dalyvaujančių žmonių sukurtos tarptautinės gamtosaugos mokslininkų iniciatyvinės grupės surengtas susitikimas: „Nauji tvarios ekologijos kūrimo būdai. Penkeri metai nuo „Laudato si’“. Susitikimo, vykstančio spalio 23–25 dienomis Kastelgandolfe, šalia Romos, dalyvius pasveikino popiežius Pranciškus.

Jo laiškas perskaitytas pradedant susitikimo darbus. Popiežius padėkojo jo dalyviams, gamtosaugos mokslų specialistams, kitiems tyrinėtojams ir ekspertams už pastangas ir bendradarbiavimą siekiant naujų būdų atverti kelius tvariai ekologijai dėl žmonijos šeimos ir pasaulio, visos kūrinijos gerovės, pasidžiaugė, kad susitikime aptariama žmonijos santykių kūrimo ir rūpinimosi pasauliu vizija iš etinės, mokslinės, socialinės ir teologinės perspektyvos. Popiežius linkėjo, kad Fokoliarų steigėjos Chiaros Lubich gilus įsitikinimas, jog sukurtame pasaulyje glūdi vienybės charizma, padės susitikimo dalyviams įsitikinti, kad „visa susiję“ ir kad „rūpinimąsi aplinka turi lydėti nuoširdi meilė žmonėms ir nuolatinis įsipareigojimas spręsti visuomenės problemas“ (LS 91).

Yra skubiai reikalinga nauja, įtrauki socialinė ekonominė paradigma, kurioje atsispindėtų tiesa, jog „esame viena žmonijos šeima, bendrakeleiviai, besidalijantys tuo pačiu kūnu, vaikai tos pačios Žemės, kuri yra mūsų namai“, – parašė Pranciškus, cituodamas savo naująją encikliką „Fratelli tutti“ (FT 8). Solidarumas vienų su kitais ir su mus supančiu pasauliu reikalauja tvirto noro sukurti ir įgyvendinti praktiškas priemones, palaikančias visų žmonijos šeimos narių orumą jų žmogiškuose, šeimos ir darbo santykiuose, tuo pačiu metu leistų kovoti su skurdo struktūrinėmis priežastimis, darbuotis dėl gamtos aplinkos apsaugos.

Pasak popiežiaus, tvarios ekologijos įgyvendinimui reikia gilaus vidinio atsivertimo, tiek asmeninio, tiek bendruomeninio. Svarstydami didžiuosius mums šiuo metu iškilusius iššūkius, įskaitant klimato kaitos, darnaus vystymosi poreikio ir religijų įnašą sprendžiant gamtosaugos krizę, būtina atsisakyti išnaudojimo ir savanaudiškumo logikos ir ugdyti saikingesnę, paprastesnę ir nuolankesnę gyvenseną (LS 222–224). Viliuosi, parašė popiežius sveikinimo laiške, kad jūsų darbas padės visų brolių ir seserų širdyse ugdyti bendrą atsakomybę vieni už kitus kaip Dievo vaikus ir atnaujintą įsipareigojimą būti gerais jo kūrinijos dovanos darbininkais.

Fokoliarų tarptautinės gamtosaugos mokslininkų iniciatyvinės grupės „EcoOne“ susitikimas surengtas minit enciklikos „Laudato si’“ penktąsias metines. „EcoOne“ susitikimą parėmė Tarnavimo integraliai žmogaus pažangai dikasterija. Pasak rengėjų, tarptautiniu susitikimu „EcoOne“ siekia atsiliepti į popiežiaus „Laudato si’“ išsakytą norą pradėti dialogą dėl mūsų bendrųjų namų su visais... kol nevėlu. (SAK / Vatican News)

2020 spalio 23, 15:33