Paieška

Popiežius: koronavirusas kenkia ne tik žmonių sveikatai, bet ir santykiams

Popiežius laišku pasveikino Popiežiškosios mokslų akademijos plenarinės sesijos dalyvius. Šventasis Tėvas pasidžiaugė, kad sesijoje svarstoma, kaip mokslinius tyrimus skirti mūsų planetos ir jos gyventojų, ypač labiausiai vargstančiųjų, gerovei. Plenarinėje sesijoje, be įvairių kitų pasaulio temų, svarstoma visai žmonijai opi tema – SARS-CoV-2/COVID-19 pandemijos iššūkis mokslui žmonijos išlikimo perspektyvoje.

Pasak popiežiaus, pandemija atskleidė ne tik netikrą saugumą, bet ir pasaulio kraštų nesugebėjimą bendradarbiauti. Jis prisiminė savo pastabą enciklikoje „Fratelli tutti“ (7), jog, nepaisant gausių tarpusavio ryšių, atsivėrė susiskaldymas, dėl kurio tapo dar sunkiau išspręsti visas mums iškilusias problemas.

Mokslininkai didžiausią dėmesį skiria naujų antikūnių tyrimams, kad būtų galima sustabdyti užkrėstų ląstelių plitimą, testuoja naujas vakcinas, tačiau žinome, rašo popiežius, jog koronavirusas kenkia ne tik žmonių sveikatai, bet ir visuomenės socialiniam, ekonominiam ir dvasiniam audiniui, paralyžiuoja žmonių santykius, darbą, gamybą, prekybą ir daugelį dvasinių veiklų.

Popiežius ypač atkreipė dėmesį į poveikį ugdymui. Daug kur pasaulyje vaikai nebegali sugrįžti į mokyklą, o tai didina vaikų įdarbinimo, išnaudojimo, piktnaudžiavimo ir nesveiko maitinimosi pavojų.

Negalime nesusirūpinti krizės poveikiu pasaulio vargstantiesiems, patikino popiežius. Daugeliui jų iškilęs išlikimo klausimas. Vargingiausi žmonijos šeimos nariai šaukiasi prašydami vyriausybių ir atsakingųjų, taip pat mokslo pasaulio atsižvelgti į jų poreikius teisingais sprendimais.

Pasak popiežiaus, sveikatos apsaugos sistemos turėtų būti įtraukesnės ir prieinamos vargstantiesiems ir gyvenantiems mažas pajamas gaunančiose šalyse. Jei kam nors turi būti skiriamas pirmumas, tebūna tai nepasiturintieji ir labiausiai pažeidžiami visuomenės nariai. Popiežius prašė šitaip elgtis, kai bus galima gauti naujas vakcinas. Jos turi būti užtikrintos teisingai, neatsižvelgiant į žmonių uždarbį, visuomet pradedant nuo pačių vargingiausių

„Kaip būtų puiku, jei mokslo ir technologijos naujovių plėtrą lydėtų teisingesnė socialinė įtrauktis. Kaip būtų puiku, kad, atrasdami naujas tolimas planetas, vėl atrastume apie mus esančių mūsų brolių ir seserų poreikius“, – iš savo enciklikos „Fratelli tutti“ (31) pacitavo popiežius Pranciškus laiške Popiežiškosios mokslų akademijos plenarinės sesijos dalyviams. Vatikane spalio 8 prasidėję plenarinės sesijos darbai tęsis iki penktadienio, spalio 9 d. (SAK / Vatican News). 

2020 spalio 08, 13:56