Paieška

Popiežius Pranciškus ir moterys Popiežius Pranciškus ir moterys 

Popiežius: moterys – atviros Bažnyčios liudytojos

Popiežius Pranciškus pasveikino Popiežiškosios kultūros tarybos moterų konsultacinę grupę, kuri šiomis dienomis dalyvauja seminare internetinėje erdvėje.

Išganymo istorijoje moteris priima Žodį, moterys saugo tikėjimo liepsnelę tamsioje naktyje, laukia ir paskelbia apie Prisikėlimą. Priimdamos ir skelbdamos moterys realizuoja savo pašaukimą, jos savo įsiklausymu ir rūpesčiu liudija išeinančią pas žmones Bažnyčią. Taip popiežius Pranciškus rašė žinioje Popiežiškosios kultūros tarybos moterų konsultacinei grupei, kuri šiomis dienomis dalyvauja seminare internetinėje erdvėje „Moterys skaito popiežių Pranciškų: skaitiniai, apmąstymai, muzika“. Numatyta eilė susitikimų, kuriuose apmąstomi keli popiežiaus dokumentai.

Popiežius sveikina susitikimo dalyves, džiaugdamasis proga labiau išryškinti dikasterijos veiklą, kurios patariamoji grupė kuruoja projektus ir kultūrines idėjas. Ši grupė sudaryta iš moterų, kurios darbuojasi įvairiuose socialinio gyvenimo sektoriuose, pristato įvairias kultūrines, religines vizijas, perspektyvas. Grupės narės, nors būdamos skirtingos, siekia bendro tikslo – dirbti kartu, remiantis abipuse pagarba, kurti dialogą.

Vebinarui buvo pasirinkti trys popiežiaus Pranciškaus parengti dokumentai – apaštališkasis paraginimas „Evangelii gaudium“, enciklika „Laudato si’“ ir dokumentas apie žmogišką brolybę vardan taikos pasaulyje ir taikaus sambūvio. Tai dokumentai, skirti evangelizacijai kūrinijos ir brolybės temoms. Svarbu pažymėti, kad renginyje akcentuojamas Šv. Hildegardos Bingenietės pavyzdys. Ši šventoji 2012 m. paskelbta Bažnyčios mokytoja. Ji, kai ir šv. Pranciškus Asyžietis, sukūrė himną, kuriame šlovinamas kūrinijos Viešpats. Hildegarda sujungė mokslo pažinimą ir dvasingumą, sulaužė savo laikmečio schemas, kurios neleido moterims studijuoti ir įžengti į biblioteką. Hildegarda išmoko giedoti, kūrė muziką, kuri jai buvo ypatinga banga, galinti nunešti iki Dievo. Muzika jai buvo ne tik menas ar mokslas, bet ir liturgija, rašo žinioje popiežius, sugretindamas Hildegardos pavyzdį ir seminaro tikslus. Šiuo renginiu jūs norite sukurti dialogą tarp intelekto ir dvasingumo, vienybės ir įvairovės, muzikos ir liturgijos, siekiant esminio tikslo – visuotinės draugystės ir pasitikėjimo, rašo popiežius. Jūs tai darote moteriškai – norėdamos padėti pasveikti sergančiam pasauliui, sugebėdamos išlaikyti teisingumo dinamiką įvairiose socialinėse aplinkose. Klausymasis, meditacija, meile paremtas veikimas – tą liudija moters žvilgsnis, jos rūpestis kūrinija, dialogo kūrimas, kuris gerbtų ir vertintų skirtingumus, teisingesnio pasaulio kūrimas.

Popiežius Pranciškus palinkėjo patariamosios grupės narėms būti taikos ir atsinaujinimo nešėjomis, savo buvimu nuolankiai ir drąsiai priimti naujoves ir skleisti viltį pasaulyje, paremtą brolybe. Baigdamas popiežius pažadėjo prisiminti jas maldoje ir prašė melstis už jį.

Popiežius Pranciškus dažnai pabrėžia, kaip svarbu įtraukti moteris į atsakingą bendradarbiavimą įvairiais lygmenimis. Įsteigdamas moterų patariamąją grupę prie Popiežiškosios kultūros tarybos, kardinolas Gianfranco Ravasi siekė, kad moterys aktyvai dalyvautų dikasterijos veikloje. Grupėje yra skirtingų religijų atstovių, taip pat ir netikinčiųjų, kurios dalijasi nuomonėmis ir teikia tarybai siūlymus. (DŽ / Vatican News)

2020 spalio 09, 13:20