Paieška

Popiežius Asyžiuje pasirašė savo naująją encikliką

Šeštadienį popiežius Pranciškus buvo nuvykęs į Asyžių ir prie šv. Pranciškaus Asyžiečio kapo pasirašė savo naująją encikliką „Fratelli tutti“.

Popiežiaus vizitas šv. Pranciškaus mieste truko mažiau nei dvi valandas. Prieš atvykdamas į Asyžių, popiežius trumpam užsuko į gretimą Spello miestelį, aplankė seserų klarisių vienuolyną. Atvykęs į Asyžių, popiežius irgi pirmiausiai trumpam užsuko pas klarises.

Asyžiaus žemutinės bazilikos grotoje, prie šv. Pranciškaus kapo popiežius aukojo Mišias, kuriose dalyvavo tik dvi dešimtys brolių pranciškonų. Po Mišių ten pat prie šv. Pranciškaus kapo popiežius pasirašė savo encikliką „Fratelli tutti“. Jos pavadinimas – Asyžiečio žodžiai, kuriais jis savo sekėjus ragino gyventi pagal Evangeliją, jausti paprasto broliško gyvenimo skonį. Popiežiaus vizitas Asyžiuje baigėsi neformaliu susitikimu su kitais Asyžiaus pranciškonų bendruomenės nariais vienuolyno kieme.

Šeštadienį Asyžiuje pasirašyta naujoji enciklika bus oficialiai pristatyta sekmadienį. Po pristatymo spaudos konferencijos, kuri sekmadienio rytą vyks Sinodo salėje Vatikane, sekmadienio vidudienį po „Viešpaties Angelo“ maldos pats popiežius Pranciškus savo naująjį dokumentą simboliškai įteiks Bažnyčiai ir visiems geros valios žmonėms. (JM / Vatican News)

2020 spalio 03, 16:15